Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50378
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ділова кореспонденція : рекомендації до написання та оцінювання
Other Titles Business Correspondence : Tips on Writing and Assessment
Authors Dorda, Svitlana Volodymyrivna
Соколова, І.В.
Hnapovska, Liudmyla Vadymivna
Hnapovska, Lyudmyla Vadymivna
Бокун, І.А.
Keywords викладання / вивчення англійської мови
письмове спілкування англійською мовою
оцінювання письмових завдань
студенти економічних та правових спеціальностей
teaching / learning the English language
written communication in English
assessing writing
students of Economics and Law
Type Schoolbook
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50378
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ділова кореспонденція: рекомендації до написання та оцінювання = Business Correspondence: Tips on Writing and Assessment: навчальний посібник : для студентів економічних і правових спеціальностей немовних вузів/ С. В. Дорда та ін. ; рец.: І. М. Колегаєва, Т. П. Беценко, В. Д. Чернадчук; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Кафедра іноземних мов. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. - 158 с.
Abstract Посібник містить систему вправ, покликаних розвинути вміння студентів ефективно спілкуватись англійською мовою як мовою міжнародної комунікації. Наявні в посібнику деталізовані пояснення сутності основних критеріїв оцінювання письма допоможуть тим, хто вивчає англійську мову, усвідомити базові стратегії продукування письмового тексту відповідно до норм мовної системи та соціокультурних вимог сучасного ділового світу. Матеріали видання також стануть у пригоді викладачам іноземної мови під час розробки ними завдань для оцінювання вмінь письма. Призначений для студентів економічних і правових спеціальностей немовних вузів.
The book contains a system of exercises to develop students' skills to use the English language as a language of international communication. Detailed explanations to assessment, provided in the book, will help the learners to comprehend the basic strategies of written texts production in accordance to the norms of language system and socio-cultural requirements of a modern business world. The book is targeted at students of Economics and Law.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
3
Seychelles Seychelles
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
532
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
117
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

Canada Canada
2
China China
3
Germany Germany
4
India India
1
Iran Iran
2
Mauritius Mauritius
1
Morocco Morocco
3
Russia Russia
62
Taiwan Taiwan
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
543
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
19
Unknown Country Unknown Country
17
Vietnam Vietnam
3

Files

File Size Format Downloads
Dorda_Dilova_korespondentsiia.pdf 2,1 MB Adobe PDF 663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.