Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50384
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
Other Titles Legal problems of creation and activity of financial-industrial groups in Ukraine
Authors Антипов, В.І.
Безух, О.В.
Галянтич, М.К.
Грудницька, С.М.
Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Дзера, О.В.
Доценко, Ю.П.
Костицький, В.В.
Кузнєцова, Н.С.
Махінчук, В.М.
Мироненко, Н.М.
Нижник, Н.Р.
Щербина, В.С.
Keywords промислово-фінансова група
промышленно-финансовая группа
industrial and financial group
господарське законодавство
хозяйственное законодательство
economic legislation
господарська діяльність
хозяйственная деятельность
economic activity
Type Monograph
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50384
Publisher Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
License
Citation Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні [Текст]: монографія / За ред. М.К. Галянтича. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2005. – 224 с.
Abstract У монографії комплексно розглядаються проблеми організації, діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Монографія базується на чинному законодавстві України з урахуванням зарубіжного досвіду. У монографічному дослідженні доводиться необхідність створення ПФГ в Україні, підтверджується особлива правова природа правосуб’єктності ПФГ, зазначається можливість створення національних і ТПФГ, показано важливість великих промислово-фінансових об’єднань у зарубіжних країнах і шляхи удосконалення вітчизняного законодавства. Розрахована на широке коло спеціалістів наукової галузі, юристів-практиків, науковців та економістів, а також студентів та аспірантів.
The book addresses the problem of organization and activity of industrial and financial groups in Ukraine. The book is based on current legislation of Ukraine on the basis of foreign experience. In the monographic research has the need for a IFG in Ukraine confirmed the special legal nature of legal IFG, noted the possibility of establishing national and international IFG, shown the importance of large industrial and financial groups in foreign countries and ways to improve national legislation.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Azerbaijan Azerbaijan
1
Canada Canada
1
China China
73
Finland Finland
1
Germany Germany
237
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
43818
United Kingdom United Kingdom
29213
United States United States
9630
Unknown Country Unknown Country
33

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
1
China China
1
Finland Finland
1
France France
83013
Germany Germany
238
Poland Poland
83017
Russia Russia
381
Ukraine Ukraine
83023
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
83016
Unknown Country Unknown Country
9626

Files

File Size Format Downloads
Haliantych.pdf 2,03 MB Adobe PDF 342318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.