Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50408
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вступ до спеціальності "Соціальна робота"
Authors Pavlenko, Volodymyr Petrovych  
Keywords соціальна робота
групи клієнтів
соціальна діагностика
социальная работа
группы клиентов
социальная диагностика
Type Learning Object
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50408
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Павленко, В.П. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спец. 231 "Соціальна робота" денної форми навчання / В.П. Павленко. - Електронне вид. каф. Психології, політології та соц. комунікац. - Суми: СумДУ, 2017. - 84 с
Abstract В умовах сьогодення в Україні існує нагальна потреба у забезпеченні висококваліфікованими фахівцями із cоціальної роботи. Така потреба актуалізується зростанням соціальної напруги у суспільстві та відсутністю сталої системи і традицій соціальної допомоги вразливим верствам населення. Більше того, в умовах кризи та АТО з’являються нові категорії й групи населення, які потребують фахової соціальної допомоги. До того ж на фоні розширення та активізації інститутів громадянського суспільства як носіїв альтернативної системи соціальної допомоги зростають вимоги до цієї складової суспільного життя та необхідність приведення її у відповідність до європейських стандартів. Високі вимоги до майбутніх фахівців із соціальної роботи диктуються і низкою соціально-економічних та соціально-демографічних чинників як загальнодержавного, так і регіонального рівня. Суттєві гендерні диспропорції, низька народжуваність поряд із високою часткою осіб старших вікових груп сприяють подальшому старінню населення і значному зростанню тієї частини населення, яке потребує постійної та фахової соціальної підтримки. Значна питома вага старших вікових груп та різке зменшення дітей та підлітків у загальній кількості населення впливають на показники демографічного навантаження на населення працездатного віку. Як результат – додаткове навантаження на працівників відповідних служб (соціального захисту, пенсійного фонду), що вимагає від них не лише супроводу цієї категорії, але й аналізу соціально-економічних чинників, покладених в основу більшості негативних тенденцій у демографічній сфері, з метою розроблення та впровадження конкретних, орієнтованих на окремі групи населення програм.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
3
China China
1
Czechia Czechia
1
France France
63130
Germany Germany
3519
Indonesia Indonesia
1
Italy Italy
3
Netherlands Netherlands
10525
Russia Russia
3
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3376
United Kingdom United Kingdom
42087
United States United States
3532
Unknown Country Unknown Country
72

Downloads

Australia Australia
3
Azerbaijan Azerbaijan
1
Belarus Belarus
1
Canada Canada
1
China China
1
Czechia Czechia
3343
EU EU
7
France France
3525
Georgia Georgia
1
Germany Germany
126285
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
3318
Libya Libya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
6
Poland Poland
63129
Romania Romania
4
Russia Russia
3369
Slovakia Slovakia
2
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Switzerland Switzerland
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
126263
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
42088
United States United States
10526
Unknown Country Unknown Country
126264

Files

File Size Format Downloads
Pavlenko_sotsialna.pdf 1,22 MB Adobe PDF 508149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.