Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50408
Title: Вступ до спеціальності "Соціальна робота"
Authors: Pavlenko, Volodymyr Petrovych
Keywords: соціальна робота
групи клієнтів
соціальна діагностика
социальная работа
группы клиентов
социальная диагностика
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Павленко, В.П. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спец. 231 "Соціальна робота" денної форми навчання / В.П. Павленко. - Електронне вид. каф. Психології, політології та соц. комунікац. - Суми: СумДУ, 2017. - 84 с
Abstract: В умовах сьогодення в Україні існує нагальна потреба у забезпеченні висококваліфікованими фахівцями із cоціальної роботи. Така потреба актуалізується зростанням соціальної напруги у суспільстві та відсутністю сталої системи і традицій соціальної допомоги вразливим верствам населення. Більше того, в умовах кризи та АТО з’являються нові категорії й групи населення, які потребують фахової соціальної допомоги. До того ж на фоні розширення та активізації інститутів громадянського суспільства як носіїв альтернативної системи соціальної допомоги зростають вимоги до цієї складової суспільного життя та необхідність приведення її у відповідність до європейських стандартів. Високі вимоги до майбутніх фахівців із соціальної роботи диктуються і низкою соціально-економічних та соціально-демографічних чинників як загальнодержавного, так і регіонального рівня. Суттєві гендерні диспропорції, низька народжуваність поряд із високою часткою осіб старших вікових груп сприяють подальшому старінню населення і значному зростанню тієї частини населення, яке потребує постійної та фахової соціальної підтримки. Значна питома вага старших вікових груп та різке зменшення дітей та підлітків у загальній кількості населення впливають на показники демографічного навантаження на населення працездатного віку. Як результат – додаткове навантаження на працівників відповідних служб (соціального захисту, пенсійного фонду), що вимагає від них не лише супроводу цієї категорії, але й аналізу соціально-економічних чинників, покладених в основу більшості негативних тенденцій у демографічній сфері, з метою розроблення та впровадження конкретних, орієнтованих на окремі групи населення програм.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50408
Type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views
Other52
Australia1
Canada3
China1
Czech Republic1
Germany2
France4
United Kingdom3
Indonesia1
Italy3
Netherlands1
Russia3
Ukraine55
United States38
Downloads
Other593
United Arab Emirates1
Australia3
Azerbaijan1
Belarus1
Canada1
China1
Czech Republic9
Germany1
Spain1
EU7
France43
United Kingdom1
Indonesia1
Ireland1
South Korea1
Libya1
Moldova1
Malaysia1
Netherlands6
Poland1
Romania4
Russia33
Slovakia2
Ukraine591
United States15


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pavlenko_sotsialna.pdf1.22 MBAdobe PDF1321Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.