Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50527
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування
Other Titles Professional competence of the economist in foreign affairs: formation technologies
Профессиональная компетентность экономиста-международника: технологии формирования
Authors Otroshchenko, Larysa Stepanivna  
Keywords професійна компетентність фахівця зовнішньоекономічного профілю
модель професійної компетентності фахівця зовнішньоекономічного профілю
формування і розвиток професійної компетентності
professional competence
professional competence of the specialist in foreign economic activity
professional competence forming and development
профессиональная компетентность специалиста внешнеэкономического профиля
модель профессиональной компетентности специалиста внешнеэкономического профиля
формирование и развитие профессиональной компетентности
Type Textbook
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50527
Publisher ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
License
Citation Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування: навч.-метод. посіб./ Уклад. Л.С. Отрощенко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - 82 с.
Abstract Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напрямку 6.030503 «Міжнародна економіка». Метою видання є розвиток у студентів професійної компетентності як передумови їх конкурентоспроможності на світовому ринку праці. Посібник містить авторську навчальну програму спеціального курсу «Професійна компетентність майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю», погодинний розподіл аудиторних занять, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради викладачам щодо організації навчання та студентам щодо вивчення теоретичного матеріалу, термінологічний словник, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань, теми для написання есе), зразки завдань для поточно-модульного контролю знань студентів, методичні рекомендації щодо організації курсу, додатки та список рекомендованої літератури. Призначений для студентів зовнішньоекономічних спеціальностей, викладачів, а також усіх зацікавлених у підвищенні рівня власної професійної компетентності.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
1
China China
18653
France France
1
Germany Germany
75
Netherlands Netherlands
3109
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
1443
United Kingdom United Kingdom
12432
United States United States
1561
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Canada Canada
74
China China
3
France France
1
Germany Germany
37308
Netherlands Netherlands
1
Romania Romania
1554
Russia Russia
2
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
37307
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
18652
Unknown Country Unknown Country
134

Files

File Size Format Downloads
Otroshchenko_Profesiina_kompetentnist.pdf 686,01 kB Adobe PDF 95038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.