Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50530
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Business English for International Finance
Other Titles Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності
Authors Mylenkova, Rymma Volodymyrivna  
Миленкова, Римма Владимировна
Yemelianova, Olena Valerianivna  
Keywords ділова англійська мова
міжнародна фінансова діяльність
соціалізація
телефонні переговори
вирішення комунікативних проблем
ділові зустрічі
деловой английский язык
международная финансовая деятельность
социализация
телефонные переговоры
решения коммуникативных ситуаций
деловые встречи
business english
international finance
socializing
telephoning
communicative problem solving
business meetings
Type Schoolbook
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50530
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності = Business English for International Finance [Текст] : навч. посіб. для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – Ч. 1. – 81 с.
Abstract Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030508 – «Фінанси та кредит». Метою видання є формування у студентів навичок спілкування діловою англійською мовою, умінь вирішення професійних ситуацій в англомовному оточенні, готовності до інтеркультурної взаємодії. Цілі видання полягають у допомозі студентам оволодіти необхідною мовною базою, для забезпечення конкурентоспроможності фахівців у англомовному середовищі.
Пособие подготовлено с учетом требований Болонской декларации в отношении новой образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавра направления 6.030508- "Финансы и кредит". Целью является формирование у студентов навыков общения на деловом английском яыке,умения решений профессиональніх ситуаций в англоязічной среде, готовность к межкультурному взаимодействию.Цель издания состоит в помощи студентам в овладении необходимой языковой базой для англоязычной среды.
The textbook is written taking into consideration the students' curriculum and aims to form communicative skills and intercultural communication of the students of "Finance and Credit"6.030508.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
153847
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
11456
Philippines Philippines
1
Romania Romania
1
Sweden Sweden
2382964
Ukraine Ukraine
1606
United Kingdom United Kingdom
45824
United States United States
5391125
Unknown Country Unknown Country
21
Vietnam Vietnam
412435

Downloads

China China
1
Germany Germany
4
Malaysia Malaysia
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
824871
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
25
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Yemelianova_Dilova_anhliiska_mova_dlia_mizhnarodnoi_finansovoi_diialnosti.pdf 921,3 kB Adobe PDF 824907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.