Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50590
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Юридична психологія
Other Titles Legal psychology
Authors Ніколаєнко, С.О.
Ніколаєнко, С.І.
Keywords типова програма
навчальне забепзпечення
поняття юридичної психології
typical program
educational software
concept of legal psychology
Type Schoolbook
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50590
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Юридична психологія [Текст] : навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Наці- онального банку України” ; [уклад.: С. І. Ніколаєнко, С. О. Ніколаєнко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 145 с.
Abstract Видання містить типову навчальну програму курсу “Юридична психологія”, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми (плани занять, методичні вказівки щодо підготовки до розгляду питань, короткий термінологічний словник,питання для самостійного опрацювання, теми рефератів, доповідей і повідомлень, контрольні питання, тестові завдання, список додаткової та основної літератури), додатковий матеріал (питання для підготовки студентів до заліку). Призначене для студентів 2 курсу за напрямом підготовки “Правознавство” всіх форм навчання.
Appears in Collections: Навчальні видання (ННІ БТ)

Views

Canada Canada
45312
France France
3
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Latvia Latvia
1
Netherlands Netherlands
22656
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
351361
United Kingdom United Kingdom
135954
United States United States
11305
Unknown Country Unknown Country
44

Downloads

Australia Australia
1
Azerbaijan Azerbaijan
351269
Bulgaria Bulgaria
351356
Canada Canada
3
China China
1
Czechia Czechia
351278
Denmark Denmark
2
EU EU
4
Finland Finland
351375
France France
351402
Germany Germany
566654
Hungary Hungary
22666
India India
351227
Kazakhstan Kazakhstan
1
Latvia Latvia
351290
Lithuania Lithuania
351331
Luxembourg Luxembourg
2
Netherlands Netherlands
209
Norway Norway
1
Poland Poland
351258
Romania Romania
351236
Russia Russia
351335
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
567772
United Kingdom United Kingdom
8
United States United States
351290
Unknown Country Unknown Country
25279

Files

File Size Format Downloads
Nikolaienko_Yurydychna_psykholohiia.pdf 994,14 kB Adobe PDF 5398251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.