Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50619
Title: Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком
Other Titles: Marketing aspects of innovative development
Authors: Frolov, Serhii Mykhailovych
Kremen, Olha Ivanivna
Оголь, Д.
Keywords: маркетингові аспекти
мarketing aspects
управління
management
інноваційне зростання
innovative development
економічне зростання
economic growth
якість економічного зростання
quality of economic growth
стійкість економічного зростання
sustainability of economic growth
Issue Year: 2014
Publisher: Друкарський дім «Папірус»
Citation: Фролов, С. М. Сутність і критерії економічного зростання країни [Текст] / С. М. Фролов, О. І. Кремень, Д. Оголь // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 13-18.
Abstract: У монографії досліджено методологічні, теоретичні та методичні засади управління інноваційним розвитком на засадах маркетингу. Викладено підходи до управління вибором та реалізацією стратегій випереджаючого сталого інноваційного розвитку на рівні окремих підприємств, регіонів та національної економіки у цілому. Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій, менеджерів середньої і вищої ланки підприємств і установ. Буде корисною для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблеми управління інноваційним розвитком.
The book investigates the methodological, theoretical and methodological principles of innovative development based on marketing. Approaches to managing the selection and implementation of strategies ahead of sustainable innovation development for individual enterprises, regions and the national economy as a whole. For professionals in the field of innovation management and marketing innovation, middle and senior managers of enterprises and institutions. It will be useful for teachers and students of economic specialties of higher educational institutions, as well as a wide range of readers interested in the problems of innovative development.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50619
Type: Book
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other29
Canada1
Germany2
France1
Ukraine14
United States1
Downloads
Other87
China1
Germany2
EU1
France20
Russia19
Ukraine43


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Frolov_ Sutnist_i_kryterii_ekonomichnoho_ zrostannia .pdf157.15 kBAdobe PDF173Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.