Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51134
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінювання ефективності управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів
Other Titles Evaluation of the bank business management’ efficiency in the system of financial relationships of their stakeholders
Authors Brychko, Maryna Mykhailivna  
Keywords управління діяльністю банків
фінансові відносини
стейкхолдери
ефективність управління діяльністю банку
додана вартість банківського бізнесу
принципал
агент
bank business management
financial relations
stakeholders
efficiency of the bank business management
bank business’ value-added
principal
agent
Type Synopsis
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51134
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Бричко, М. М. Оцінювання ефективності управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / М. М. Бричко. - Суми, 2014 . - 24 с.
Abstract У дисертаційній роботі запропоновано методичні підходи та практичні рекомендації щодо оцінювання ефективності управління діяльністю банку в системі фінансових відносин зі стейкхолдерами. У роботі розвинуто систему критеріїв виокремлення стейкхолдерів банку, розроблено карту фінансових відносин з ними, удосконалено підхід до трактування сутності ефективності управління діяльністю банку та до оцінювання його ефективності на засадах концепції граничної ефективності, розроблено методичні засади врахування специфіки побудови фінансових відносин зі стейкхолдерами банків окремих гомогенних груп при оцінюванні ефективності управління їх діяльністю, розроблено економетричну динамічно-лагову модель, яка дозволяє визначити стратегічно важливі фінансові відносини зі стейкхолдерами, виходячи з рівня їх контрольованості керівництвом банку, рівня впливу на зростання вартості банківського бізнесу та з урахуванням часових лагів при їх формуванні та прийнятті управлінських рішень, обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення нормативного забезпечення корпоративного управління в Україні.
Appears in Collections: Автореферати

Views

Germany Germany
38
Ukraine Ukraine
130
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Czech Republic Czech Republic
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
135
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Brychko_Otsiniuvannia_efektyvnosti.pdf 1,66 MB Adobe PDF 150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.