Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51184
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розвиток та ефективінсть функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу
Other Titles Development and efficiency of enterprises of the sugar-beet
Authors Гончарова, Маргарита Леонідівна
Гончарова, Маргарита Леонидовна
Honcharova, Marharyta Leonydovna
Keywords цукробуряковий підкомплекс
інтеграційні процеси
sugar-beet complex
integration processes
Type Synopsis
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51184
Publisher Європейський університет
License
Citation Гончарова М.Л. Розвиток та ефективінсть функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу : автореферат...канд. економ. наук, спец.: 08.06.01. - економіка, організація і управління підприємствами / М.Л. Гончарова. – Київ: Європейський університет, 2006. - 20 с.
Abstract Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо ефективного функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу на регіональному рівні. Досліджено теоретичну сутність, особливості і механізм ефективної діяльності підприємств підкомплексу в умовах ринкових трансформацій та обгрунтовано методичні основи їх дослідження. Здійснено аналіз сучасного стану та виявлено тенденції розвитку підприємств цукробурякового підкомплексу Сумщини, проведено економічну оцінку виробничо-господарської діяльності галузей буряківництва та цукровиробництва. Обґрунтовано стратегію та економічний механізм ефективного функціонування підприємств цукробурякового підкомплексу. Удосконалено основні принципи формування системи управління конкурентоспроможністю цукробурякової продукції та поглиблення інтеграційних процесів в системі “вирощування цукрових буряків – переробка – реалізація цукру”. Сформульовано концептуальні положення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку цукробурякового підкомплексу.
The scientific research is devoted to the working out of the theoreticalmethodical regulations and practical recommendations as to the effective functioning of sugar-beet sub-complex enterprises on the regional level. Theoretical essence peculiarities and effective performance mechanisms of subcomplex enterprises under conditions of market transformation was studied and methodical basis of the research was proved. The strategy and economic mechanism of sugar-beet sub-complex effective functioning were proved. The main principles of management compatibility system formation of sugar-beet growing processing and selling extension were improved. Conceptual regulations of innovation-investment development of sugar-beet sub-complex model were formulated.
Appears in Collections: Автореферати

Views

Germany Germany
42
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
1082
United Kingdom United Kingdom
1679
United States United States
3358
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

Germany Germany
45
Ukraine Ukraine
440
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Honcharova_ Rozvytok_ta_efektyvinst_funktsionuvannia.pdf 233,65 kB Adobe PDF 509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.