Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51284
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Japonskie doswiadczenie regulacji stosunkow w dziedzinie oswiaty w kontekscie udoskonalenia prawa ukrainskiego
Other Titles Японський досвід регулювання відносин у сфері освіти в контексті удосконалення українського права
Japanese experience regulation of educational relations in the context of improvement the ukrainian law
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords usługi oświatowe
regulacja prawna
prawo japońskie i ukraińskie
polityka społeczna państwa
szkoły i uczelnie
oświata pozaszkolna
korepetycje
освітні послуги
правове регулювання
законодавство Японії та України
соціальна політика держави
навчальні заклади
позашкільна освіта
репетиторство
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51284
Publisher Nauka i Studia
License
Citation Derewianko B. Japonskie doswiadczenie regulacji stosunkow w dziedzinie oswiaty w kontekscie udoskonalenia prawa ukrainskiego / B. Derewianko // Nauka i Studia. Seria prawo. — 2012. — № 21 (66). — S. 47—54.
Abstract W artykule naukowym przedstawiono pozytywne momenty prawnej regulacji świadczenia usług oświatowych w Japonii, które mogą zostać wykorzystane w ramach udoskonalenia prawa ukraińskiego. Między innymi, określono kierunki udoskonalenia finansowej i społecznej polityki państwa w dziedzinie oświaty, związku wzajemnego pracodawców i uczelni oraz podkreślono konieczność ustawodawczego uregulowania stosunków w systemie tak zwanej oświaty pozaszkolnej (na Ukrainie - korepetycje).
У науковій статті визначено позитивні моменти у правовому регулюванні надання освітніх послуг у Японії, які можуть бути використані при вдосконаленні українського законодавства. Зокрема визначено напрями удосконалення фінансової, соціальної політики держави у сфері освіти, взаємозв’язку роботодавців із навчальними закладами, а також вказано на необхідність законодавчого врегулювання відносин у системі так званої позашкільної освіти (в Україні – репетиторства).
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

EU EU
1
Germany Germany
2
Ireland Ireland
31938
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
249
United Kingdom United Kingdom
317748
United States United States
281479
Unknown Country Unknown Country
13
Vietnam Vietnam
2977

Downloads

Belarus Belarus
1
China China
1
Germany Germany
2
Ireland Ireland
31940
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
6
Ukraine Ukraine
23276
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
245215
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_experience_regulation of_educational_relations.pdf 346,32 kB Adobe PDF 300445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.