Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51284
Title: Japonskie doswiadczenie regulacji stosunkow w dziedzinie oswiaty w kontekscie udoskonalenia prawa ukrainskiego
Other Titles: Japanese experience regulation of educational relations in the context of improvement the ukrainian law
Японський досвід регулювання відносин у сфері освіти в контексті удосконалення українського права
Authors: Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords: usługi oświatowe
regulacja prawna
prawo japońskie i ukraińskie
polityka społeczna państwa
szkoły i uczelnie
oświata pozaszkolna
korepetycje
освітні послуги
правове регулювання
законодавство Японії та України
соціальна політика держави
навчальні заклади
позашкільна освіта
репетиторство
Issue Year: 2012
Publisher: Nauka i Studia
Citation: Derewianko B. Japonskie doswiadczenie regulacji stosunkow w dziedzinie oswiaty w kontekscie udoskonalenia prawa ukrainskiego / B. Derewianko // Nauka i Studia. Seria prawo. — 2012. — № 21 (66). — S. 47—54.
Abstract: W artykule naukowym przedstawiono pozytywne momenty prawnej regulacji świadczenia usług oświatowych w Japonii, które mogą zostać wykorzystane w ramach udoskonalenia prawa ukraińskiego. Między innymi, określono kierunki udoskonalenia finansowej i społecznej polityki państwa w dziedzinie oświaty, związku wzajemnego pracodawców i uczelni oraz podkreślono konieczność ustawodawczego uregulowania stosunków w systemie tak zwanej oświaty pozaszkolnej (na Ukrainie - korepetycje).
У науковій статті визначено позитивні моменти у правовому регулюванні надання освітніх послуг у Японії, які можуть бути використані при вдосконаленні українського законодавства. Зокрема визначено напрями удосконалення фінансової, соціальної політики держави у сфері освіти, взаємозв’язку роботодавців із навчальними закладами, а також вказано на необхідність законодавчого врегулювання відносин у системі так званої позашкільної освіти (в Україні – репетиторства).
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51284
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other13
Germany2
EU1
United Kingdom1
Italy1
Poland1
Ukraine16
Downloads
Ukraine7
Other1
Belarus1
China1
Germany2
Ireland1
Poland5
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Derevyanko_experience_regulation of_educational_relations.pdf346.32 kBAdobe PDF16Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.