Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51285
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Zagadnienia procesu Bolonskiego i universyteckiej autonomii na przykladzie krajow Europy zachodniej i srodkowej
Other Titles Bologna process and the university autonomy on the example of the western and central European countries
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords Deklaracja Bolońska
poziom edukacyjno-kwalifikacyjny
stopień naukowy
uczelnia
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
Europejski System Transferu Punktów
Болонская декларация
образовательно-квалификационный уровень
ученая степень
ВУЗ
Европейское пространство высшего образования
Европейская система трансфера оценок
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51285
Publisher Nauka i Studia
License
Citation Derewianko, B. Zagadnienia procesu Bolonskiego i universyteckiej autonomii na przykladzie krajow Europy zachodniej i srodkowej [Text] / B. Derewianko // Nauka i Studia. Seria prawo. — 2012. — № 21 (66). — S. 40—46.
Abstract W artykule naukowym określono zakres implementacji postanowień Deklaracji Bolońskiej z zachowaniem istniejących na Ukrainie poziomów edukacyjno-kwalifikacyjnych oraz stopni naukowych “kandydat nauk” i “doktor nauk”.
В научной статье определены пределы имплементации норм Болонской декларации сохранением существующих в Украине образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней «кандидат наук» и «доктор наук».
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Finland Finland
1
France France
2
Germany Germany
38727
Ireland Ireland
282211
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
2279
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1045
United Kingdom United Kingdom
2231483
United States United States
1898070
Unknown Country Unknown Country
29

Downloads

China China
2
EU EU
1
Germany Germany
2
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
958
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2231486
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_Bologna_process_and_the_university_autonomy.pdf 551,65 kB Adobe PDF 2232461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.