Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51389
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Реорганізація та реструктуризація комерційних банків
Other Titles Reorganization and re-structuring of commercial banks
Authors Вядрова, І.М.
Keywords реорганізація
тимчасова адміністрація
ліквідація
реструктуризація
reorganization
temporary administration
liquidation
restructuring
Type PhD Thesis
Date of Issue 2001
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51389
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків : дисертація...канд. економ. наук, cпец.: 08. 04. 01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / І.М. Вядрова; наук. керівник А.О. Єпіфанов. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2001. – 201 с.
Abstract Дисертаційне дослідження присвячено обґрунтуванню форм і методів реорганізації та реструктуризації комерційних банків України. The dissertation is devoted to the development of mechanism and substantiation of efficiency of application of the various forms and methods of reorganization and restructuring of the Ukrainian commercial banks. Using the method of generalizations of foreign and domestic experience of reorganization and restructuring of commercial banks the author profoundly determined the economic content of the following concepts: "restructuring" and "reorganization". The scheme of financial restructuring of the commercial bank is grounded. This scheme is based on the perfection of operative and strategic management of assets, obligations and capital of the bank with the purpose to increase the level of capitalization and liquidity of the separate commercial bank and the whole banking system. The system of parameters for estimation of the economic efficiency of reorganization and re-structuring of commercial banks is offered. The organizational and economic basis and the mechanism of activity of the temporary management administration of the bank are developed. Also the mechanism of activity of the commercial bank bankruptcy commission is proposed. The scheme of the estimation of parameters and results to choose the competitive strategy during the stage of commercial bank reorganization is offered. And, finally, the principles of bank supervision organization are suggested. На основі узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду реорганізації та реструктуризації комерційних банків у дисертаційній роботі поглиблено й конкретизовано економічних зміст понять “реструктуризація” та “реорганізація” стосовно банківської діяльності, обґрунтовано схему фінансової реструктуризації комерційного банку на основі вдосконалення оперативного й стратегічного управління активами, зобов'язаннями і капіталом банку з метою підвищення рівнів капіталізації, ліквідності та платоспроможності як окремого банку, так і банківської системи в цілому. Обґрунтовано критерії та запропоновано систему показників для оцінки економічної ефективності реорганізації та реструктуризації банків, суттєво вдосконалено організаційно-економічні засади та механізми роботи тимчасової адміністрації та діяльності ліквідаційної комісії комерційного банку, запропоновано схему оцінки параметрів і результатів для вибору конкурентної стратегії реорганізації банку, а також вдосконалено принципи організації банківського нагляду та контролю за діяльністю комерційних банків у стані фінансової скрути.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Germany Germany
35
Greece Greece
3326
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
509
United Kingdom United Kingdom
1663
United States United States
17738
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Germany Germany
12195
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
388
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
28

Files

File Size Format Downloads
Viadrova_Reorhanizatsiia .pdf 18,31 MB Adobe PDF 12615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.