Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51610
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів
Other Titles The development of bank investments in innovative technologies of serving clients
Authors Меренкова, Ольга Віталіївна
Меренкова, Ольга Витальевна
Merenkova, Olga Vitaliivna
Keywords інноваційні технології банківського обслуговування
інвестиційний проект
банківські інвестиції
банківські ризики
фінансовий потік банку
рейтингова оцінка
венчурне фінансування
innovative technologies of bank service
investment project
bank investments
bank risks
financial stream of bank
rating estimation
venture financing
Type PhD Thesis
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51610
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Меренкова О.В. Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів : дисертація...канд. економ. наук, спец.: 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит / О.В. Меренкова; наук. керівник С.В. Вахнюк. – Суми: ДВНЗ "УАБС", 2009. – 250 с.
Abstract У роботі розроблено імовірнісний підхід і підхід на основі методів нечіткої логіки відповідно для дискретної та інтервальної оцінки фінансового результату від реалізації інвестиційних проектів з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів; механізм здійснення інтервально-інтегральної оцінки рівня ризику таких проектів на основі байєсівського аналізу; процедуру врахування здійснюваних банком клієнтоорієнтованих інновацій при визначенні його рейтингової позиції на інвестиційному ринку. Обґрунтовано, що при венчурному фінансуванні банком піонерних, принципово нових інноваційних продуктів виникає специфіка щодо розподілу імовірності прийняття інвестиційного рішення та запропоновано механізм її врахування при оцінці ефективності таких проектів. Визначено функціональну залежність фінансового результату інвестиційного проекту з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів банку від рівня ризику і швидкості зміни дохідності та граничні умови доцільності такого інвестування. Додаткові фінансові потоки, що утворюються в банку внаслідок впровадження нових технологій клієнтоорієнтованого банкінгу, запропоновано визначати як різницю вхідного фінансового потоку банку після впровадження цих технологій і вихідного фінансового потоку банку до впровадження цих технологій, запропоновано механізм розрахунку кожного з них.
Appears in Collections: Дисертації

Views

Germany Germany
103
Ukraine Ukraine
935
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
106
Netherlands Netherlands
15
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1086
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
157

Files

File Size Format Downloads
Merenkova_Rozvytok.pdf 4,19 MB Adobe PDF 1370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.