Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51663
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Онтологія номінативних та комунікативних одиниць
Authors Анохіна, Т.О.
Ковтун, В.
Keywords лінгвістика
лингвистика
linguistics
номінативна одиниця
номинативная единица
nominative unit
комунікативна одиниця
коммуникативная единица
сommunicative unit
онтологія
онтология
ontology
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51663
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Ковтун, В. Онтологія номінативних та комунікативних одиниць [Текст] / В. Ковтун, Т.О. Анохіна; наук. кер. С.О. Швачко // Перекладацькі інновації: матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-17 березня 2017 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 29-33.
Abstract У лінгвістиці останніх років інтенсивно дискутуються питання мовленнєвих кодів, одиниць і категорій мови в їх психо-когнітивному вимірі «тут і тепер» - живої комунікації. Домінантними на часі є метазнаки: дискурс, текст, комунікація, вербальні та невербальні засоби спілкування. Значущим є осмислення номінативних одиниць (НО) на векторі адресант-адресат, вивчення їх системно-функціонального буття.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Austria Austria
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1908
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
890
United Kingdom United Kingdom
3816
United States United States
979
Unknown Country Unknown Country
29

Downloads

China China
2
Ukraine Ukraine
802
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
891
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Kovtun_linguistics.pdf 1,89 MB Adobe PDF 1706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.