Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51710
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Асоціація Lys198Asn поліморфних варіантів гена ендотеліну-1 (EDN−1) з деякими факторами ризику ішемічного атеротромботичного інсульту
Authors Oleshko, Tetiana Bohdanivna  
Svyrydenko, Diana Yuriivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Keywords ендотелін-1
эндотелин-1
endothelin-1
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51710
Publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ
License
Citation Олешко Т. Б. Асоціація Lys198Asn поліморфних варіантів гена ендотеліну-1 (EDN−1) з деякими факторами ризику ішемічного атеротромботичного інсульту / Т. Б. Олешко, Д. Ю.Свириденко, В. Ю. Гарбузова // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції: VII Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю (Харків, 5-7 жовтня 2016 року). – Х., 2016. - С. 174.
Abstract Ішемічний інсульт поряд з ішемічною хворобою серця та онкопатологією продовжує утримувати лідируючі позиції серед причин захворюваності, смертності та інвалідизації населення як в Україні так і в цілому світі. Важливий вплив на розвиток інсульту здійснюють фактори ризику, а саме артеріальна гіпертензія (АГ), стать, підвищений індекс маси тіла (ІМТ) та куріння. У патогенезі ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) провідну роль відіграє ендотеліальна дисфункція (ЕД), в розвиток якої важливий внесок здійснює генетична схильність.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
6401
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1068
Ukraine Ukraine
332
United Kingdom United Kingdom
4268
United States United States
701
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
3
Germany Germany
3
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
295
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Oleshko_.pdf 1,37 MB Adobe PDF 319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.