Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51710
Title: Асоціація Lys198Asn поліморфних варіантів гена ендотеліну-1 (EDN−1) з деякими факторами ризику ішемічного атеротромботичного інсульту
Authors: Oleshko, Tetiana Bohdanivna
Svyrydenko, Diana Yuriivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna 
Keywords: ендотелін-1
эндотелин-1
endothelin-1
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
поліморфізм гена
полиморфизм гена
gene polymorphism
Issue Year: 2016
Publisher: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ
Citation: Олешко Т. Б. Асоціація Lys198Asn поліморфних варіантів гена ендотеліну-1 (EDN−1) з деякими факторами ризику ішемічного атеротромботичного інсульту / Т. Б. Олешко, Д. Ю.Свириденко, В. Ю. Гарбузова // Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції: VII Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю (Харків, 5-7 жовтня 2016 року). – Х., 2016. - С. 174.
Abstract: Ішемічний інсульт поряд з ішемічною хворобою серця та онкопатологією продовжує утримувати лідируючі позиції серед причин захворюваності, смертності та інвалідизації населення як в Україні так і в цілому світі. Важливий вплив на розвиток інсульту здійснюють фактори ризику, а саме артеріальна гіпертензія (АГ), стать, підвищений індекс маси тіла (ІМТ) та куріння. У патогенезі ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ) провідну роль відіграє ендотеліальна дисфункція (ЕД), в розвиток якої важливий внесок здійснює генетична схильність.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51710
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other19
China2
Germany3
EU1
France3
United Kingdom2
Italy1
United States2
Downloads
Other15
China3
Germany3
Romania1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Oleshko_.pdf1.37 MBAdobe PDF22Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.