Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51891
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інтертекстуальність як текстооформлююча категорія рекламних текстів (на матеріалі англомовної реклами)
Other Titles Intertextuality as Textmaking Category og Advertising Texts
Authors Соколова, І.В.
Keywords інтертекстуальність
прагматична спрямованість
прецедентний текст
мовні засоби впливу
intertextuality
pragmatic purpose
precedent text
language means of influence
интертекстуальность
прагматическая направленность
прецедентний текст
языковые средства воздействия
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51891
Publisher Луганський національний університет
License
Citation Соколова, І. В. Інтертекстуальність як текстооформлююча категорія рекламних текстів (на матеріалі англомовної реклами) / І. В. Соколова // Вісник Луганського нац. ун-ту. - 2013. - №14 (273), Ч. 3. - С. 101-107.
Abstract У статті надаються результати дослідження реалізації категорії інтертекстуальності в інформаційно-рекламному тексті. Інтертекстуальність виступає текстотвірним чинником у процесі написання ІРТ текстів і є сутнісною характеристикою ІРТ, оскільки цей текст є прагматично спрямований на здійснення впливу на реципієнта. Інтертекстуальність як лінгвістична категорія реалізується в мовлена через певні мовні засоби впливу. Засобами її реалізації в межах рекламних текстів є посилання на попередній досвід реципієнта проекція на його майбутнє життя та створення позитивних асоціацій
The article presents results of analysis of realiztion of the category if intertextuality in informational and advertising type of texts. Intertextuality is characterised as textmaking and one of the basic category of advertising texts.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
3575
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1788
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
554
United Kingdom United Kingdom
10724
United States United States
1192
Unknown Country Unknown Country
33

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
512
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
22

Files

File Size Format Downloads
Sokolova_Intertextuality.pdf 125,46 kB Adobe PDF 542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.