Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52157
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O(CuO) у вигляді наносистем типу нейронні системи
Authors Perekrestov, Viacheslav Ivanovych
Latyshev, Vitalii Mykhailovych  
Soldatenko, Yuliia Oleksandrivna
Korniushchenko, Hanna Serhiivna
Бездідько, О.В.
Keywords наносистеми
цинк
мідь
наносистемы
медь
Type Technical Report
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52157
Publisher Сумський державний університет
Citation Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O(CuO) у вигляді наносистем типу нейронні системи [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. В.І. Перекрестов. - Суми: СумДУ, 2016. - 65 с.
Abstract Конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, яка була вирішена при виконанні проекту полягала у встановленні взаємозалежності між структурно-морфологічними характеристиками конденсатів цинку та міді, з одного боку, і такими технологічними параметрами, як потужність розряду в накопичувальній системі плазма-конденсат і тиск робочого газу, з іншого боку. Проведено дослідження структури і фазового складу конденсатів за допомогою растрової і просвітлювальної електронної мікроскопії, на підставі яких були встановлені оптимальні технологічні параметри формування наносистем Zn/Cu. При цьому були проведені детальні дослідження етапу нукліації конденсатів міді і цинку. Відсутність перколяції, як по мідні так і цинковій складових визначалася при вивченні провідності через ці складові. При цьому встановлені три варіанта зародження конденсатів цинку. Перший з них реалізується при використанні накопичувальної системи плазма-конденсат і температурі ростової поверхні 280 °C. В цьому випадку формується надтонка суцільна плівка цинку. В області більш низьких температур ростової поверхні (180÷250 °C) на початковому етапі відбувається формування пов’язаних між собою нанониток, а при подальшому зниженні температури формується суцільна полікристалічна плівка. Використовуючи енергодисперсійний рентгенівський аналіз було встановлено, що надпоруваті наносистеми цинку та міді мають в своєму складі незначну кількість домішок у вигляді кисню.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Russia Russia
1
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
7
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Luxembourg Luxembourg
1
Norway Norway
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
31
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Perekrestov.pdf 2,27 MB Adobe PDF 58

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.