Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52157
Title: Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O(CuO) у вигляді наносистем типу нейронні системи
Authors: Perekrestov, Viacheslav Ivanovych
Latyshev, Vitalii Mykhailovych 
Soldatenko, Yuliia Oleksandrivna
Korniushchenko, Hanna Serhiivna
Бездідько, О.В.
Keywords: наносистеми
цинк
мідь
наносистемы
медь
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O(CuO) у вигляді наносистем типу нейронні системи [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. В.І. Перекрестов. - Суми: СумДУ, 2016. - 65 с.
Abstract: Конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми, яка була вирішена при виконанні проекту полягала у встановленні взаємозалежності між структурно-морфологічними характеристиками конденсатів цинку та міді, з одного боку, і такими технологічними параметрами, як потужність розряду в накопичувальній системі плазма-конденсат і тиск робочого газу, з іншого боку. Проведено дослідження структури і фазового складу конденсатів за допомогою растрової і просвітлювальної електронної мікроскопії, на підставі яких були встановлені оптимальні технологічні параметри формування наносистем Zn/Cu. При цьому були проведені детальні дослідження етапу нукліації конденсатів міді і цинку. Відсутність перколяції, як по мідні так і цинковій складових визначалася при вивченні провідності через ці складові. При цьому встановлені три варіанта зародження конденсатів цинку. Перший з них реалізується при використанні накопичувальної системи плазма-конденсат і температурі ростової поверхні 280 °C. В цьому випадку формується надтонка суцільна плівка цинку. В області більш низьких температур ростової поверхні (180÷250 °C) на початковому етапі відбувається формування пов’язаних між собою нанониток, а при подальшому зниженні температури формується суцільна полікристалічна плівка. Використовуючи енергодисперсійний рентгенівський аналіз було встановлено, що надпоруваті наносистеми цинку та міді мають в своєму складі незначну кількість домішок у вигляді кисню.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52157
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other9
China1
Germany1
France2
United Kingdom1
Italy1
Russia1
Slovakia1
Ukraine7
United States6
Downloads
Other13
China1
Germany2
France1
Italy1
Luxembourg1
Norway1
Russia2
Ukraine31
United States3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Perekrestov.pdf2.27 MBAdobe PDF56Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.