Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52245
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сучасні передумови управління ефективністю банківського бізнесу в Україні
Other Titles Modern background of banking performance management in Ukraine
Authors Buriak, Anna Volodymyrivna  
Keywords ефективність
управління ефективністю
банківський бізнес
performance
banking
performance management
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52245
Publisher Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
License
Citation Буряк, А. В. Сучасні передумови управління ефективністю банківського бізнесу в Україні [Текст] / А. В. Буряк // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 5 (24). – С. 63-70.
Abstract У статті розглянуто передумови управління ефективністю банківського бізнесу в Україні шляхом розмежування причин як мікроекономічного характеру, пов’язаних зі специфікою провадження вітчизняного банківського бізнесу, так і макроекономічного характеру, пов’язаних із нестабільністю та невизначеністю загальноекономічних та соціально-політичних умов розвитку країни. Автором також досліджено еволюцію банківського бізнесу в Україні, умов та цільових орієнтирів його розвитку протягом 1991-2013 рр. Обґрунтовано необхідність розвитку вітчизняного банківського бізнесу шляхом його переорієнтації з екстенсивного на інтенсивний тип розвитку, пошуку додаткових резервів підвищення рівня ефективності його ведення
The article considers modern background of banking performance management in Ukraine through microeconomic nature factors as related to the specific proceedings domestic banking and macroeconomic nature, including volatility and general economic uncertainty and social and political conditions of the country
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
51
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

France France
3
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
43
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
Buriak_Suchasni_peredumovy_upravlinnia.pdf 630,61 kB Adobe PDF 63

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.