Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52626
Title: Впливовість банківської системи України в сфері високоризикових бізнес ініціатив
Other Titles: The influence of the banking system of Ukraine in the field of high-risk business initiatives
Authors: Вахнюк, Сергій Валерійович
Вахнюк, Сергей Валерьевич
Vakhniuk, Serhii Valeriiovych
Keywords: економіка знань
экономика знаний
knowledge economy
індекс інновацій
индекс инноваций
innovation index
доступність венчурного капіталу
доступность венчурного капитала
availability of venture capital
рівень абсорбції нових технологій
уровень абсорбции новых технологий
level of absorption of new technologies
Issue Year: 2013
Publisher: Чорноморський державний університет ім. П. Могили
Citation: Вахнюк С.В. Впливовість банківської системи України в сфері високоризикових бізнес ініціатив / С.В. Вахнюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 4 - С. 80-85.
Abstract: Рівень пріоритетності новітніх технологій в системі економічних відносин країни визначає міра їхньої відповідності індикаторам економіки знань, що використовуються у сучасній світовій практиці аналізу економіки. Одним із суттєвих механізмів впливу на цю відповідність є існуюча в країні банківська система. У статті розглядаються показники, що характеризують міру впливу банківської системи України на доступність венчурного капіталу та рівень абсорбції нових технологій. Пропонуються формули для розрахунку зазначених показників. У статті проводиться дослідження економічної сутності результатів застосування цих формул до статистичних показників поточного стану економіки України. У статті пропонуються форми реалізації елементів банківського механізму, які здатні підвищити значення індикаторів доступності венчурного капіталу та рівня абсорбції нових технологій в Україні.
The level of priority of new technologies in the economic relations of the country determines the degree of their compliance with the indicators of knowledge economy. One of the essential mechanisms of the effect of this line is the current banking system in the country. In this article considered indicators that characterize the influence of the Ukrainian banking system to level of availability of venture capital and firm-level technology absorption. The formulas were proposed for calculating its. The economic substance of the results of applying these formulas to the statistical indicators of state Ukrainian economy was researched. We are proposing forms of implementation the elements of banking mechanism that can increase the indicators of availability of venture capital and firm-level technology absorption in Ukraine.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52626
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other10
Germany1
France1
United Kingdom1
Ukraine2
United States2
Downloads
Other1
Germany2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Vakhniuk_Bankivska_systema.pdf3.19 MBAdobe PDF3Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.