Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53137
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз організаційно-правових основ забезпечення фінансової безпеки страховиків
Other Titles Analysis of organizational and legal foundations of the financial security of insurers
Authors Єрмошенко, А.М.
Keywords фінансова безпека
финансовая безопасность
financial security
страхова компанія
страховая компания
insurance company
Type Article
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53137
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Єрмошенко А.М. Аналіз організаційно-правових основ забезпечення фінансової безпеки страховиків / А.М. Єрмошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / УАБС НБУ. - Суми, 2005. - Вип. 14.- C. 243-254.
Abstract На сьогодні в Україні не існує спеціальних законодавчих актів, які б визначали місце і роль фінансової безпеки страхового ринку, проте створено низку нормативно-правових актів, що регламентують діяльність страхових організацій в контексті підтримання їхньої платоспроможності, впорядковують функціонування об’єктів управління фінансової безпеки. Дані нормативні акти можна віднести до таких, що допомагають становленню фінансової безпеки страховиків та визначають організаційно-правові засади її забезпечення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
38
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
252
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

France France
1
Germany Germany
40
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
379
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
121

Files

File Size Format Downloads
Yermoshenko_Finansova_bezpeka.pdf 803,84 kB Adobe PDF 545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.