Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53156
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми естетики української усної народної творчості в сучасному народознавстві
Authors Nabok, Maryna Mykolaivna  
Keywords усна народна творчість
естетика
поетика
мораль
психологія
традиції
образ
сюжет
устная народная творчесть
эстетика
поэтика
традиции
Type Technical Report
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53156
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Проблеми естетики української усної народної творчості в сучасному народознавстві [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. Д.І. Курбатов. - Суми: СумДУ, 2016. - 38 с.
Abstract На сучасному етапі розвитку фольклористики постає питання комплексного вивчення національного характеру, типології епічного героя та естетичного, художнього моделювання дійсності в українських народних думах. Кожен жанр народної творчості має свої структурні моделі, способи та засоби художнього втілення, що розкривають мотивацію вчинків персонажів. У внутрішній природі пізнавального процесу творці народного мистецтва керувались чуттєвим сприйняттям людиною оточення і самої себе [9, с. 14]. Відповідно до такого сприйняття зароджувалась віра у надприродність навколишньої дійсності (анімізм, фетишизм). Саме анімізм, наголошував М.Костомаров, призвів до стилістичного прийому паралелізму, за якого життя людей зіставлялося з подібними картинами із життя природи. На прикладах народних пісень учений простежив природу поетичних засобів, творення образів. Із паралелізму, стверджував він, бере початок порівняння. Від постійного використання одних і тих самих паралелізмів та порівнянь утворюються символи. Зокрема, М. Костомаров виділяв позитивний, негативний та одночленний паралелізм, негативне порівняння, а відтак і позитивні та негативні символи. Наприклад, символом смутку є явір, зозуля – символ нещасливої жінки, калина – молодості, радості і т. д.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
1
Czechia Czechia
1
France France
5
Germany Germany
2285
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1066
United Kingdom United Kingdom
5690
United States United States
11377
Unknown Country Unknown Country
39

Downloads

China China
1
Czechia Czechia
1
France France
2
Germany Germany
2
Poland Poland
1
Russia Russia
15
Ukraine Ukraine
20470
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
35

Files

File Size Format Downloads
Nabok_1266.pdf 387,34 kB Adobe PDF 20533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.