Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53184
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інвестиційний банкінг в Україні на засадах корпоративного управління
Other Titles Investment banking in Ukraine on the corporate governance fundamentals
Authors Lapina, Yuliia Hryhorivna
Keywords інвестиційний банкінг
корпоративне управління
фінансова ефективність інвестиційного банкінгу
моделі корпоративного управління
investment banking
corporate governance
financial efficiency of investment banking
corporate governance models
Type Synopsis
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53184
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Лапіна Ю.Г. Інвестиційний банкінг в Україні на засадах корпоративного управління : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ю. Г. Лапіна ; ДВНЗ "УАБС НБУ". - Суми, 2014. - 22 с.
Abstract Дисертаційне дослідження присвячено формуванню теоретичних підходів до визначення сутності, функцій та особливостей реалізації послуг інвестиційного банкінгу на засадах корпоративного управління. Запропоновано визначення корпоративного управління в банках, що надають послуги інвестиційного банкінгу. Проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду реалізації операцій інвестиційного банкінгу у порівнянні з практикою надання таких послуг вітчизняними банками. У роботі визначено загальні особливості сучасного стану, проблем та перспектив розвитку інвестиційного банкінгу в Україні на засадах корпоративного управління. Обґрунтовано необхідність розділення діяльності інвестиційних та універсальних банків. Наведено систематизацію науково-методичних підходів, за допомогою яких оцінюється взаємозв’язок корпоративного управління з ефективністю банків, що надають послуги інвестиційного банкінгу; запропоновано методичні засади встановлення взаємозв’язку між факторами корпоративного управління та фінансовою ефективністю банків, що надають послуги інвестиційного банкінгу. Поглиблено методичні засади удосконалення моделей корпоративного управління в банках, що надають послуги інвестиційного банкінгу. Розглянуто проблемні аспекти та напрями розвитку державного регулювання сфери інвестиційного банкінгу в Україні з урахуванням факторів корпоративного управління.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
19812
Greece Greece
1
Ireland Ireland
6669
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
10002
United Kingdom United Kingdom
1249
United States United States
1875
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
19817
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6669
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Lapina_Investytsiinyi_bankinh_v_Ukraini.pdf 1,3 MB Adobe PDF 26509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.