Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53293
Title: Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств
Authors: Захаркін, Олексій Олександрович
Захаркин, Алексей Александрович
Zakharkin, Oleksii Oleksandrovych
Захаркіна, Людмила Сергіївна
Захаркина, Людмила Сергеевна
Zakharkina, Liudmyla Serhiivna
Боронос, Володимир Миколайович
Боронос, Владимир Николаевич
Boronos, Volodymyr Mykolaiovych
Басанцов, Ігор Володимирович
Басанцов, Игорь Владимирович
Basantsov, Ihor Volodymyrovych
Кобушко, Ігор Миколайович
Кобушко, Игорь Николаевич
Kobushko, Ihor Mykolaiovych
Гриценко, Лариса Леонідівна
Гриценко, Лариса Леонидовна
Hrytsenko, Larysa Leonidivna
Александров, Вадим Трофимович
Aleksandrov, Vadym Trofymovych
Абрамчук, Марина Юріївна
Абрамчук, Марина Юрьевна
Abramchuk, Maryna Yuriivna
Антонюк, Наталія Анатоліївна
Антонюк, Наталия Анатольевна
Antoniuk, Nataliia Anatoliivna
Ілляшенко, Костянтин Вікторович
Ильяшенко, Константин Викторович
Illiashenko, Kostiantyn Viktorovych
Ілляшенко, Тетяна Олексіївна
Ильяшенко, Татьяна Алексеевна
Illiashenko, Tetiana Oleksiivna
Зайцев, Олександр Васильович
Зайцев, Александр Васильевич
Zaitsev, Oleksandr Vasylovych
Костель, Микола Васильович
Костель, Николай Васильевич
Kostel, Mykola Vasylovych
Касьяненко, Тетяна Вячеславівна
Касьяненко, Татьяна Вячеславовна
Kasianenko, Tetiana Viacheslavivna
Котенко, Наталія Вікторівна
Котенко, Наталия Викторовна
Kotenko, Nataliia Viktorivna
Плікус, Ірина Йосипівна
Пликус, Ирина Иосифовна
Plikus, Iryna Yosypivna
Похилько, Світлана Василівна
Похилько, Светлана Васильевна
Pokhylko, Svitlana Vasylivna
Рубанов, Павло Миколайович
Рубанов, Павел Николаевич
Rubanov, Pavlo Mykolaiovych
Скляр, Ірина Дмитрівна
Скляр, Ирина Дмитриевна
Skliar, Iryna Dmytrivna
Леус, Дарина Володимирiвна
Леус, Дарья Владимировна
Leus, Daryna Volodymyrivna
Салтикова, Ганна Василівна
Салтыкова, Анна Васильевна
Saltykova, Hanna Vasylivna
Тютюник, Інна Володимирівна
Тютюник, Инна Владимировна
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
Шкодкіна, Юлія Михайлівна
Шкодкина, Юлия Михайловна
Shkodkina, Yuliia Mykhailivna
Гуменна, Юлiя Григорiвна
Гуменная, Юлия Григорьевна
Humenna, Yuliia Hryhorivna
Жукова, Тетяна Анатоліївна
Жукова, Татьяна Анатольевна
Zhukova, Tetiana Anatoliivna
Лисиця, Віра Іванівна
Лисица, Вера Ивановна
Lysytsia, Vira Ivanivna
Михайленко, Дмитро Геннадійович
Михайленко, Дмитрий Геннадьевич
Mykhailenko, Dmytro Hennadiiovych
Могильний, Віктор Вікторович
Могильный, Виктор Викторович
Mohylnyi, Viktor Viktorovych
Колесник, Марина Євгенівна
Колесник, Марина Евгеньевна
Kolesnyk, Maryna Yevhenivna
Солодовніков, Сергiй Миколайович
Солодовников, Сергей Николаевич
Solodovnikov, Serhii Mykolaiovych
Keywords: фінансові показникі
підприємство
інноваційна активність
моделювання
финансовые показатели
предприятие
инновационная активность
моделирование
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Роль інноваційної діяльності у формуванні вартості промислових підприємств [Текст]: звіт про НДР (заключний) / Кер. О.О. Захаркін. - Суми: СумДУ, 2016. - 114 с.
Abstract: Об’єкт дослідження: теоретичні засади та методичний інструментарій побудови на підприємстві системи управління інноваційною діяльністю, зорієнтованої на зростання вартості та врахування інтересів стейкхолдерів. Метою роботи є удосконалення теоретичних та науково-методичних положень моделювання впливу інноваційних процесів на вартісні показники підприємств, що дають можливість врахувати неоднозначність впливу ризиків, пов'язаних з інноваціями на ринкову вартість цінних паперів підприємств.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53293
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Zakharkin_1293.pdf1.56 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.