Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53326
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Динаміка вмісту PNA+-лімфоцитів в зовнішній зоні менісків колінного суглоба щурів в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів
Authors Абросімов, Ю.Ю.
Keywords колінний суглоб
коленный сустав
knee joint
антигени
антигены
antigens
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53326
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Абросімов, Ю.Ю. Динаміка вмісту PNA+-лімфоцитів в зовнішній зоні менісків колінного суглоба щурів в нормі та після внутрішньоплідного введення антигенів [Текст] / Ю.Ю. Абросімов; наук. кер. М.А. Волошин // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – C. 50.
Abstract Після внутрішньоутробного антигенного навантаження спостерігаються диспластичні прояви з боку сполучної тканини. Підґрунтям є передчасний вихід до органів з тимусу плоду імунологічно незрілих PNA+-лімфоцитів та зміна мікрооточення. Реактивність менісків при цьому стані вивчена недостатньо.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
176
United Kingdom United Kingdom
787
United States United States
200
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
156
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Abrosimov_dynamika.pdf 743,86 kB Adobe PDF 165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.