Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53330
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Іннервація лімфатичних вузлів вільної верхньої кінцівки плодів, новонароджених та дітей раннього віку
Authors Бабаєва, А.Р.
Keywords лімфатичні вузли
лимфатические узлы
lymph nodes
іннервація
иннервация
innervation
верхні кінцівки
верхние конечности
upper limbs
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53330
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бабаєва, А.Р. Іннервація лімфатичних вузлів вільної верхньої кінцівки плодів, новонароджених та дітей раннього віку [Текст] / А.Р. Бабаєва; наук. кер.: Д.М. Шиян , М.А. Лютенко // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 52.
Abstract Дана робота присвячена іннервації лімфатичних вузлів вільної верхньої кінцівки людини. Нами вивчалася іннервація плечових, ліктьових лімфатичних вузлів і лімфатичних вузлів передпліччя.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
2
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
722
United States United States
1443
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
191
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Babajeva_innervacija.pdf 743,56 kB Adobe PDF 202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.