Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53343
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мінеральна насиченість, окостеніння кісток кисті підлітків і юнаків
Authors Венжега, К.О.
Keywords мінералізація
минерализация
mineralization
вікові зміни
возрастные изменения
age-related changes
підлітки
подростки
adolescents
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53343
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Венжега, К.О. Мінеральна насиченість, окостеніння кісток кисті підлітків і юнаків [Текст] / К.О. Венжега; наук.кер.: Д.М. Шиян, М.А. Лютенко // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 55-56.
Abstract У відомій нам літературі є низка робіт, присвячених вивченню процесу мінералізації скелета з урахуванням вікових змін організму. Однак єдності з цього питання в аналізі результатів досліджень не простежується. Мета роботи. Аналіз даних з приводу процесу мінералізації скелета з урахуванням вікових змін організму.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
2
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
412
Russia Russia
3
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
185
United Kingdom United Kingdom
1645
United States United States
206
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
Germany Germany
2466
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
184
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Venzhegha_mineraljna.pdf 1,09 MB Adobe PDF 2662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.