Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53399
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості перебігу гострих деструктивних захворювань легень у дітей та визначення факторів ризику їх виникнення
Authors Дейнека, К.М.
Keywords деструктивна пневмонія
гостре деструктивне захворювання легень
дихальна недостатність
деструктивная пневмония
острое деструктивное заболевание легких
дыхательная недостаточность
Type Masters thesis
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53399
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дейнека, К.М. Особливості перебігу гострих деструктивних захворювань легень у дітей та визначення факторів ризику їх виникнення [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.10 - педіатрія / К.М. Дейнека; наук. керівник Т.П. Бинда. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2017. - 91 с.
Abstract Найбільш поширеною патологією серед загальної популяції дітей в Україні є хвороби органів дихання. Вони посідають перше рангове місце у структурі захворюваності і поширеності з часткою 54,9 % та 51,3 % відповідно [5]. Серед захворювань дихальної системи пневмонія є однією з найважливіших медико-соціальних проблем сучасної педіатрії. За даними ВООЗ, серед основних причин дитячої смертності гострі респіраторні інфекції, а саме пневмонія складають 19 % усіх смертей [22]. У структурі дитячої смертності в Україні пневмонія займає 3 місце. За різними даними частота смерті дітей від позагоспітальної пневмонії становить в середньому 13,1 на 100 тис. дитячого населення [92,22]. Причиною цього часто є її ускладнення - гостре деструктивне захворювання легень (ГДЗЛ), в основі якого є руйнування і некроз легеневої тканини [92, 88, 25]. ГДЗЛ має гострий початок зі значним інтоксикаційним синдромом, швидким розвитком патологічного процесу та тяжкими ускладненнями вже на початку захворювання. Часто дана патологія хибно маскується під початок ГРВІ, хвороби органів дихання без деструкції, тому важливо віддиференціювати ГДЗЛ від інших станів. Час постановки діагнозу може бути вирішальним у подальшій правильній тактиці ведення пацієнтів [8].У дорослих деструктивна пневмонія частіше виникає в імуноскомпроментованих людей, а саме за наявності хронічних захворювань, довготривалого лікування імуносупресивними препаратами, шкідливих звичок [93, 67]. На противагу цьому, педіатричні пацієнти на перший погляд складають групу попередньо здорових дітей. [97, 52, 24]. У наш час захворюваність на ГДЗЛ дітей становить від 5 % до 10 % усіх випадків пневмонії [81, 66]. Отже, на сучасному етапі розвитку медичної науки хвороби дихання у дітей, а саме гостре деструктивне захворювання легень (ГДЗЛ), залишаються важливою проблемою педіатричної практики.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views

China China
1
France France
5
Germany Germany
3
Italy Italy
3
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
27522
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
165131
United Kingdom United Kingdom
110087
United States United States
165132
Unknown Country Unknown Country
232

Downloads

China China
1
Czechia Czechia
165130
France France
4
Germany Germany
165130
Italy Italy
4
Latvia Latvia
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
55046
Russia Russia
977
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
165138
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
165133
Unknown Country Unknown Country
165136

Files

File Size Format Downloads
mag_Deineka.pdf 1,94 MB Adobe PDF 881703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.