Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53399
Title: Особливості перебігу гострих деструктивних захворювань легень у дітей та визначення факторів ризику їх виникнення
Authors: Дейнека, К.М.
Keywords: деструктивна пневмонія
гостре деструктивне захворювання легень
дихальна недостатність
деструктивная пневмония
острое деструктивное заболевание легких
дыхательная недостаточность
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дейнека, К.М. Особливості перебігу гострих деструктивних захворювань легень у дітей та визначення факторів ризику їх виникнення [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.10 - педіатрія / К.М. Дейнека; наук. керівник Т.П. Бинда. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2017. - 91 с.
Abstract: Найбільш поширеною патологією серед загальної популяції дітей в Україні є хвороби органів дихання. Вони посідають перше рангове місце у структурі захворюваності і поширеності з часткою 54,9 % та 51,3 % відповідно [5]. Серед захворювань дихальної системи пневмонія є однією з найважливіших медико-соціальних проблем сучасної педіатрії. За даними ВООЗ, серед основних причин дитячої смертності гострі респіраторні інфекції, а саме пневмонія складають 19 % усіх смертей [22]. У структурі дитячої смертності в Україні пневмонія займає 3 місце. За різними даними частота смерті дітей від позагоспітальної пневмонії становить в середньому 13,1 на 100 тис. дитячого населення [92,22]. Причиною цього часто є її ускладнення - гостре деструктивне захворювання легень (ГДЗЛ), в основі якого є руйнування і некроз легеневої тканини [92, 88, 25]. ГДЗЛ має гострий початок зі значним інтоксикаційним синдромом, швидким розвитком патологічного процесу та тяжкими ускладненнями вже на початку захворювання. Часто дана патологія хибно маскується під початок ГРВІ, хвороби органів дихання без деструкції, тому важливо віддиференціювати ГДЗЛ від інших станів. Час постановки діагнозу може бути вирішальним у подальшій правильній тактиці ведення пацієнтів [8].У дорослих деструктивна пневмонія частіше виникає в імуноскомпроментованих людей, а саме за наявності хронічних захворювань, довготривалого лікування імуносупресивними препаратами, шкідливих звичок [93, 67]. На противагу цьому, педіатричні пацієнти на перший погляд складають групу попередньо здорових дітей. [97, 52, 24]. У наш час захворюваність на ГДЗЛ дітей становить від 5 % до 10 % усіх випадків пневмонії [81, 66]. Отже, на сучасному етапі розвитку медичної науки хвороби дихання у дітей, а саме гостре деструктивне захворювання легень (ГДЗЛ), залишаються важливою проблемою педіатричної практики.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53399
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views
Other169
China1
Germany3
France5
United Kingdom1
Italy3
Russia1
Ukraine9
United States71
Downloads
Other496
China1
Germany3
France4
Italy4
Russia8
Turkey1
Ukraine75
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
mag_Deineka.pdf1.94 MBAdobe PDF596Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.