Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53461
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Іннервація мікроциркуляторного русла трійчастого нерва людини
Authors Дорошенко, О.О.
Keywords іннервація
иннервация
innervation
трійчастий нерв
тройничный нерв
trigeminal nerve
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53461
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дорошенко, О.О. Іннервація мікроциркуляторного русла трійчастого нерва людини [Текст] / О.О. Дорошенко; наук. кер.: Д.М. Шиян, М.А. Лютенко // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 62-63.
Abstract Вивчення іннервації мікроциркуляторного русла периферичних нервів представляє інтерес для розкриття структурних основ регуляції обмінних, захисних, регенераторних процесів у нервових стовбурах. У публікаціях, присвячених іннервації оболонок деяких спинномозкових і черепних нервів, попутно розглядається іннервація судин. У них не відображені особливості іннервації кровоносних судин, що належать до тих або інших ланок мікроциркуляторного русла. В літературі відсутні дані про адренергічної і холінергічної іннервації судин, нервів. Трійчастий нерв, що має розгалужене мікроциркуляторне русло, в цьому відношенні не є винятком.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
3
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
289
United Kingdom United Kingdom
1878
United States United States
2816
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
2
Germany Germany
5004
Ukraine Ukraine
265
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Doroshenko_innervacija.pdf 742,8 kB Adobe PDF 5281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.