Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53462
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вікові особливості морфометричних показників піднижньощелепної слинної залози щурів за умов дії екопатогенних чинників
Authors Довбиш, Н.А.
Степовик, К.В.
Степовик, К.В.
Keywords щури
крысы
rats
слинні залози
слюнные железы
salivary glands
морфологічні зміни
морфологические изменения
morphological changes
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53462
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Довбиш, Н.А. Вікові особливості морфометричних показників піднижньощелепної слинної залози щурів за умов дії екопатогенних чинників [Текст] / Н.А. Довбиш, К.В. Степовик, К.В. Степовик; наук. кер. В.О. Бойко // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 61-62.
Abstract В сучасних літературних джерелах як відчизняних, так і зарубіжних авторів достатньо робіт, по вивченню основних стоматологічних захворювань. Проте відсутні дані, які були б присвячені комплексному вивченню морфологічних змін слинних залоз при комбінованому впливі кількох мікроелементів у віковому аспекті. Мета та завдання дослідження. Встановлення на морфометричному рівні особливостей гістологічних структур піднижньощелепної слинної залози (ПЩСЗ) за умов дії комбінації солей важких металів (СВМ) у щурів молодого та старечого віку.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
150
United Kingdom United Kingdom
1009
United States United States
337
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
133
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Dovbysh_vikovi_osoblyvosti.pdf 1,09 MB Adobe PDF 149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.