Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53610
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Відмежування договору міжнародної купівлі-продажу від інших договорів
Other Titles Separation of the contract of international sale from the other contracts
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords договір міжнародної купівлі-продажу
міжнародна торгівля
двосторонній
оплатний
консенсуальний
лізинг
агентські угоди
contract of sale in the international trade
international trade
bilateral
compensated
consensual
leasing
agency agreements
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53610
Publisher Інститут економіко-правових досліджень НАН України
License
Citation Деревянко Б.В. Відмежування договору міжнародної купівлі-продажу від інших договорів [Текст] / Б.В. Деревянко // Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України. - 2010. - № 1. - С. 53-57.
Abstract Договір купівлі-продажу у міжнародній торгівлі має таку саму юридичну характеристику, яку має договір внутрішньої купівлі-продажу, тобто є двостороннім, оплатним та консенсуальним. Проте він має особливості, пов’язані із зовнішньоекономічними особливостями: сторони договору знаходяться у різних державах; у відносинах завжди присутні певні формальні вимоги (спеціальний порядок укладення чи підписання договору, вимога про схвалення чи попередній дозвіл тощо); зміст відносин між сторонами має специфічні умови. У роботі наведено критерії відмежування договору міжнародної купівлі-продажу від зовнішньоекономічних договорів міни (бартеру), лізингу, агентських угод, міжнародних договорів на виготовлення товару з давальницької сировини. Ефективне застосування цих та інших критеріїв судовими органами повинно сприяти вірній класифікації різних зовнішньоекономічних договорів.
Contract of sale in the international trade has the same legal characteristic, which has internal agreement of sale. It is bilateral, consensual and compensated. However, it has features associated with foreign economic characteristics. In this paper the criteria for the delimitation of the contract of international sale contracts from the foreign exchange (barter), leasing, agency agreements, international treaties for the manufacture of goods from raw materials.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
32
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
5597
United Kingdom United Kingdom
1678
United States United States
5598
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Czechia Czechia
1
France France
5600
Germany Germany
12919
Poland Poland
1
Portugal Portugal
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
12928
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
44

Files

File Size Format Downloads
Dereviank_Vidmezhuvannia_dohovoru_mizhnarodnoi.pdf 305,81 kB Adobe PDF 31500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.