Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53684
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Прогнозна модель зовнішньоекономічної діяльності як складова фінансового потенціалу
Other Titles Прогнозная модель внешнеэкономической деятельности как составляющая финансового потенциала
Authors Frolov, Serhii Mykhailovych
Savytska, Oksana Ivanivna
Шестопалов, В.Г.
Keywords зовнішньоторговельний оборот
внешнеторговый оборот
foreign trade turnover
прогнозування
прогнозирования
forecasting
експорт
экспорт
export
імпорт
импорт
import
модель
модель
model
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53684
Publisher
Citation Фролов, С.М. Прогнозна модель зовнішньоекономічної діяльності як складова фінансового потенціалу [Текст] / С.М. Фролов, О.І. Савицька, В.Г. Шестопалов // Управління розвитком.- 2015.- №4(182).- С. 61-71.
Abstract У статті було проаналізовано структуру зовнішньоторговельного обороту та ВВП України, встановлено імпортоорієнтованість вітчизняної економіки та залежність від міжнародної діяльності. Досліджено географічну структуру зовнішньоекономічної діяльності України, метою якої є нарощення фінансового потенціалу та конкурентних переваг у міжнародній торгівлі. Економічна, соціальна та політична ситуації в країні мають безпосередній вплив на втілення даної мети в реальність. Авторами було проаналізовано експортно-імпортні зв’язки України з різними державами. Відібрано 11 країн, що мають найбільші показники обороту експортно-імпортних операцій за останні 10 років. На основі статистичної інформації було побудовано прогнозні моделі. Використано звичайну та альтернативну гравітаційні моделі Я. Тінбергена та Х. Ліннемана для прогнозування зовнішньоторговельного обороту країни. Отримані моделі перевірено на вагомість факторів та встановлена щільність зв’язку між ними. Прораховано прогнозні значення зовнішньоторговельного обороту України з країнами-партнерами за поданими моделями на майбутні 3 роки. Авторами охарактеризовані можливі напрямки розвитку зовнішньоторговельного обороту, що передбачають його можливе збільшення, зменшення чи збереження прогнозованих тенденцій. Розглянуто вплив досліджуваного показника на фінансовий потенціал країни. Запропоновані моделі дають можливість прогнозувати майбутні значення та проводити політику диверсифікації експортно-імпортних відносин, що в свою чергу обумовить пришвидшення адаптації вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
2
Italy Italy
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
5
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

France France
1
Germany Germany
34
Philippines Philippines
1
Ukraine Ukraine
2
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
18
Vietnam Vietnam
3

Files

File Size Format Downloads
Frolov_zovnishnotorhovelnyi_oborot.PDF 11,49 MB Adobe PDF 60

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.