Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53862
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах
Other Titles Contractual regulation of relations in the industrial-financial groups
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords правова природа
Генеральна угода ПФГ
господарський договір
ЦК України
ГК України
господарська практика
legal nature
General Agreement of industrial-financial group
economic agreement
Civil Code of Ukraine
Economic Code of Ukraine
business practices
Type Article
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53862
Publisher
License
Citation Деревянко, Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах [Текст] / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. - С. 70-72.
Abstract Визначення правової природи Генеральної угоди ПФГ як особливого виду господарського договору свідчить про необхідність регулювання його положень на законодавчому рівні шляхом застосування норм ЦК України, ГК України, Закону про ПФГ, Положення про створення, реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп в Україні та інших спеціальних нормативно-правових актів, що належать до системи господарського законодавства, а також удосконалення господарської практики. Застосування запропонованих рекомендацій у практиці діяльності ПФГ, що почнуть створюватися, повинні сприяти активізації залучення банківських коштів на виконання державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, оптимізації фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, збільшенню довіри між учасниками ПФГ, підвищенню зацікавленості учасників у результатах діяльності групи. Determination the legal nature of the General Agreement of industrial-financial group as a special type of economic agreement demonstrates the necessity of regulation its provisions at the legislative level by applying the provisions of the Civil Code of Ukraine, the Economic Code of Ukraine, the Act about industrial-financial groups, Regulation on the creation, reorganization and liquidation of industrial-financial groups in Ukraine and other special legal acts belonging to the system of economic legislation and improving business practices.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
41
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
779
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
335
United Kingdom United Kingdom
1558
United States United States
391
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Germany Germany
44
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
391
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Derevianko_ Dohovirne.pdf 330,17 kB Adobe PDF 446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.