Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53862
Title: Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах
Other Titles: Contractual regulation of relations in the industrial-financial groups
Authors: Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords: правова природа
Генеральна угода ПФГ
господарський договір
ЦК України
ГК України
господарська практика
legal nature
General Agreement of industrial-financial group
economic agreement
Civil Code of Ukraine
Economic Code of Ukraine
business practices
Issue Year: 2006
Citation: Деревянко, Б. Договірне регулювання відносин у промислово-фінансових групах [Текст] / Б. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. - С. 70-72.
Abstract: Визначення правової природи Генеральної угоди ПФГ як особливого виду господарського договору свідчить про необхідність регулювання його положень на законодавчому рівні шляхом застосування норм ЦК України, ГК України, Закону про ПФГ, Положення про створення, реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп в Україні та інших спеціальних нормативно-правових актів, що належать до системи господарського законодавства, а також удосконалення господарської практики. Застосування запропонованих рекомендацій у практиці діяльності ПФГ, що почнуть створюватися, повинні сприяти активізації залучення банківських коштів на виконання державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, оптимізації фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, збільшенню довіри між учасниками ПФГ, підвищенню зацікавленості учасників у результатах діяльності групи. Determination the legal nature of the General Agreement of industrial-financial group as a special type of economic agreement demonstrates the necessity of regulation its provisions at the legislative level by applying the provisions of the Civil Code of Ukraine, the Economic Code of Ukraine, the Act about industrial-financial groups, Regulation on the creation, reorganization and liquidation of industrial-financial groups in Ukraine and other special legal acts belonging to the system of economic legislation and improving business practices.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53862
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other7
Germany2
Italy1
Ukraine7
United States1
Downloads
Other8
Germany2
Russia1
Ukraine3


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Derevianko_ Dohovirne.pdf330.17 kBAdobe PDF14Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.