Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53879
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комунікативність як атрибутний показник ефективної економічної діяльності
Other Titles Communicativeness as attribute effective economic performance indicator
Authors Дмитренко, М.Й.
Keywords комунікативність
коммуникативность
communicativeness
ділове спілкування
деловое общение
business commonunication
підприємницька діяльність
предпринимательская деятельность
entrepreneurial activity
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53879
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Дмитренко М.Й. Комунікативність як атрибутний показник ефективної економічної діяльності / М.Й. Дмитренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - Т. 19. - С. 91–100.
Abstract Духовна компонента ділового спілкування представлена системою ціннісно-оцінювальних смислів і відносин , які виникають на їх основі. Вона актуальна в здійсненні тих процесів, які мають першорядне значення не тільки для організації справи, але й для існування співтовариства, колективу, що приводить його в рух від задуму до результату. Духовні цінності, які включені в систему контактів, зв’язків, взаємодій у діловому спілкуванні торкаються, насамперед, варіативності стану поведінки, свідомості, якостей характеру його учасників. Ділове спілкування потребує злагодженості, єдності дій, які тільки й можливі у зв’язку з відповідними їм явищами духовного порядку, які отримали в різних дослідженнях такі визначення як корпоративний дух або підприємницький етос. Це те, що являє собою чуттєво-інтелектуальну і нормативно-регулятивну стійку систему, до якої належать такі комунікативні акти як партнерство і співробітництво.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
813
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1599
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
366
United Kingdom United Kingdom
6393
United States United States
407
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
31
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
366
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Dmytrenko_Komunikatyvnist.pdf 694,28 kB Adobe PDF 403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.