Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54057
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності
Other Titles Комплексная экспресс-методика оценки кредитоспособности предприятий с учетом принадлежности к виду экономической деятельности
Complex express-methodics for estimation of enterprises' creditability taking into account the type of their economic activity
Authors Боярко, І.М.
Hrytsenko, Larysa Leonidivna  
Grytsenko, Larysa Leonidivna
Лиштван, В.Л.
Keywords експрес-методика
кредитоспроможність
платоспроможність
оцінка кредитоспроможності позичальника
клас кредитоспроможності
экспресс-методика
кредитоспособность
платежеспособность
оценка кредитоспособности заемщика
класс кредитоспособности
rapid method
creditworthiness
solvency
solvency class of creditworthiness
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54057
Publisher Національна академія управління
License
Citation Гриценко, Л.Л. Комплексна експрес-методика оцінки кредитоспроможності підприємств з урахуванням приналежності до виду економічної діяльності [Текст] / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, В.Л. Лиштван // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 206 - 215.
Abstract У статті подано основні положення комплексної експрес-методики оцінки кредитоспроможності підприємств при отриманні кредиту від банку. Дана методика дозволяє враховувати фінансово-економічні особливості здійснення окремих видів економічної діяльності, а саме промисловості й торгівлі. Використання запропонованої методики зменшує трудомісткість аналітичної роботи експерта за рахунок визначення потенційно кредитоспроможних позичальників на етапі попереднього розгляду заявки на кредит.
В статье представлены основные положения комплексной экспресс-методики оценки кредитоспособности предприятий при получении кредита от банка. Данная методика позволяет учитывать финансово-экономические особенности осуществления отдельных видов экономической деятельности, а именно промышленности и торговли. Использование предложенной методики уменьшает трудоемкость аналитической работы эксперта за счет определения потенциально кредитоспособных заемщиков на этапе предварительного рассмотрения заявки на кредит.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
61
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
94979
Poland Poland
6538
Romania Romania
94981
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
63834
United Kingdom United Kingdom
19612
United States United States
1635
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

Bulgaria Bulgaria
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
32
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Romania Romania
7
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
94980
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3268
Unknown Country Unknown Country
30

Files

File Size Format Downloads
Grytsenko_solvency.pdf 813,41 kB Adobe PDF 98327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.