Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54115
Title: Ефективність рофлуміласту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із ожирінням
Authors: Красненко, Ф.О.
Keywords: хрoнічне oбструктивне захвoрювання легень
хронічне системне запалення
індекс маси тіла
хроническое обструктивное заболевание легких
хроническое системное воспаление
индекс массы тела
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Красненко, Ф.О. Ефективність рофлуміласту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із ожирінням [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.02 - внутрішні хвороби / Ф.О. Красненко; наук. керівник Л.Н. Приступа. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2017. - 45 с.
Abstract: Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – проблема, актуальність якої в усьому світі стрімко зростає. ХОЗЛ є четвертою провідною причиною смерті в світі, являє собою важливу проблему охорони здоров'я [19]. Розуміння проблеми ХОЗЛ значно змінилося за останнє десятиліття. Зараз це не просто обмеження швидкості повітряного потоку, а складний і гетерогенний стан зі значними позалегеневими проявами, які включають в себе хвороби серцево-судинної системи, дисфункцію скелетних м'язів, і діабет [27]. Особливої актуальності набуває проблема асоціації ХОЗЛ та ожиріння, яке є складовою метаболічного синдрому (МС) і стало проблемою нашого часу. Зв'язок між МС та ХОЗЛ спостерігається в декількох довготривалих і одномоментних дослідженнях, а також синдром був визначений як незалежний фактор ризику для погіршення респіраторних симптомів, збільшення порушення функції легень, легеневої гіпертензії та бронхіальної астми [3]. 50% пацієнтів з ХОЗЛ мають один або декілька компонентів МС [2]. Одним із актуальних аспектів проблеми поєднання ХОЗЛ та МС є розроблення обґрунтованої патогенетичної терапії. Залишається відкритим питання про лікування ХОЗЛ на тлі МС (глюкокортикостероїдні гормони сприяють підвищенню артеріального тиску та рівня глюкози в крові) [16, 44]. Є дані про сприятливу дію на рівень глюкози інгібітору фосфодіестерази-4 [ФДЕ-4] — рофлуміласту [9]. Встановлено, що даний препарат зменшує вираженість порушення толерантності до глюкози [34]. На тлі лікування рофлуміластом, відзначається зниження маси тіла у пацієнтів з ожирінням, поліпшення глікемічного профілю у хворих на цукровий діабет 2-го типу [70]. За даними подвійного сліпого, рандомізованого дослідження [17] лікування рофлуміластом призводило до значного зниження ваги (-2.0 кг з рофлуміластом, проти 0,1 кг з плацебо), індексу маси тіла (ІМТ) (-0,73 кг/м² з рофлуміластом, проти 0,03 кг/м² з плацебо). Застосування рофлуміласту покращує показники oб’єму фoрсoванoгo видиху за першу секунду (ОФВ1) та позитивно впливає на інші показники функції легень у порівнянні з плацебо [7]. Позитивна дія рофлуміласту на функцію легень пов'язана зі значним зменшенням ваги пацієнтів, в першу чергу за рахунок втрати жирової маси [6]. Мета нашої роботи дослідити ефективність рофлуміласту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із ожирінням.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54115
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views
Other26
China1
Germany3
France3
United Kingdom3
Italy3
Russia1
Turkey4
Ukraine7
United States64
Downloads
Other84
China1
Germany4
Spain1
France6
Italy1
Russia4
Turkey1
Ukraine35
United States7


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
mag_Krasnenko.pdf761.55 kBAdobe PDF144Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.