Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54215
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мікроструктурні зміни регенерату великогомілкової кістки щурів за умов клітинної дегідратації
Authors Кривозуб, Д.І.
Панченко, В.Д.
Keywords щури
крысы
rats
дегідратація
дегидратация
dehydration
дослідження органів тварин
исследования органов животных
research of animal bodies
великогомілкова кістка
большеберцовая кость
drug osteoh
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54215
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кривозуб, Д.І. Мікроструктурні зміни регенерату великогомілкової кістки щурів за умов клітинної дегідратації [Текст] / Д.І. Кривозуб, В.Д. Панченко; наук. кер. В.І. Бумейстер // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 68-69.
Abstract Проблема травматичних ушкоджень кісток скелета, розробка питань оптимізуючого впливу на процеси загоєння ран – актуальна проблема сучасної морфології та медицини. Травми опорно-рухової системи, незважаючи на всі досягнення сучасної медицини, залишаються одним із найголовніших факторів інвалідизації населення.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
774
Netherlands Netherlands
386
Ukraine Ukraine
108
United Kingdom United Kingdom
773
United States United States
257
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

France France
1
Germany Germany
2316
Ukraine Ukraine
107
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Kry`vozub_mikrostrukturni.pdf 1,09 MB Adobe PDF 2432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.