Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54301
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка ефективності застосування синбіотичного препарату у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію
Authors Vasylyshyn, Khrystyna Ihorivna
Vysotskyi, Ihor Yuriiovych  
Смородська, О.М.
Кулинич, О.В.
Гурьєн, А.П.
Keywords негоспітальна пневмония
негоспитальная пневмония
community acquired pneumonia
діти дошкільного віку
дети дошкольного возраста
preschool children
синбіотичні препарати
синбиотические препараты
synbiotic preparations
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54301
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Оцінка ефективності застосування синбіотичного препарату у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію [Текст] / Х.І. Василишин, І.Ю. Висоцький, О.М. Смородська [та ін.] // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 125.
Abstract Негоспітальні пневмонії (НП) займають провідне місце в структурі загальної захворюваності серед дитячого населення та залишаються в ряді 10 найважливіших причин смертності в економічно розвинених країнах. Метою дослідження було вивчення впливу синбіотичного препарату на клінічний перебіг негоспітальної пневмонії у дітей дошкільного віку.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1815
France France
1
Germany Germany
225813
Ireland Ireland
13312
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
182
United Kingdom United Kingdom
1032684
United States United States
763726
Unknown Country Unknown Country
26621

Downloads

France France
1
Germany Germany
2
India India
1
Ireland Ireland
13313
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
494773
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
494771
Unknown Country Unknown Country
26622

Files

File Size Format Downloads
Vasylyshyn_Vysocjkyj.pdf 742,88 kB Adobe PDF 1029485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.