Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54301
Title: Оцінка ефективності застосування синбіотичного препарату у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію
Authors: Vasylyshyn, Khrystyna Ihorivna
Vysotskyi, Ihor Yuriiovych 
Смородська, О.М.
Кулинич, О.В.
Гурьєн, А.П.
Keywords: негоспітальна пневмония
негоспитальная пневмония
community acquired pneumonia
діти дошкільного віку
дети дошкольного возраста
preschool children
синбіотичні препарати
синбиотические препараты
synbiotic preparations
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Оцінка ефективності застосування синбіотичного препарату у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію [Текст] / Х.І. Василишин, І.Ю. Висоцький, О.М. Смородська [та ін.] // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 125.
Abstract: Негоспітальні пневмонії (НП) займають провідне місце в структурі загальної захворюваності серед дитячого населення та залишаються в ряді 10 найважливіших причин смертності в економічно розвинених країнах. Метою дослідження було вивчення впливу синбіотичного препарату на клінічний перебіг негоспітальної пневмонії у дітей дошкільного віку.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54301
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other12
China1
Germany2
France1
United Kingdom1
Ukraine4
United States2
Downloads
Other7
Germany2
Ukraine3
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Vasylyshyn_Vysocjkyj.pdf742.88 kBAdobe PDF13Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.