Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54313
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив опіоїдних пептидів на ендогенний біосинтез простацикліну і тромбоксану у нирках in vitro
Authors Дідик, О.К.
Keywords нирки
почки
kidneys
опіоїдний анальгетик
опиоидный анальгетик
opioid analgesic
ендогенний біосинтез
эндогенный биосинтез
endogenous biosynthesis
щури
крысы
rats
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54313
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дідик, О.К. Вплив опіоїдних пептидів на ендогенний біосинтез простацикліну і тромбоксану у нирках in vitro [Текст] / О.К. Дідик; наук. кер. О.В. Кузнецова // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 129.
Abstract Вступ. Точний механізм або механізми фізіологічної дії опіоїдних пептидів до кінця не вивчені. Ланкою їх дії можуть бути метаболіти арахідонової кислоти - простациклін (PGI2) і тромбоксан (TxA2). Мета роботи. Дослідити вплив опіоїдних пептидів на ендогенний біосинтез PGI2 і TxA2 у нирках щурів.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
163
United Kingdom United Kingdom
716
United States United States
1968
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
Germany Germany
1073
Ukraine Ukraine
149
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Didyk_vplyv.pdf 744,1 kB Adobe PDF 1230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.