Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54365
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Грошово-кредитний механізм регулювання національної економіки
Other Titles Monetary mechanism of national economy regulation
Authors Процик, Т.В.
Keywords механізм
механизм
mechanism
національна економіка
национальная экономика
national economy
грошово-кредитні інструменти
денежно-кредитные инструменты
monetary instruments
Type Conference Papers
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54365
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Процик Т.В. Грошово-кредитний механізм регулювання національної економіки / Т.В. Процик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей Х Всеукраїнської наук.-практ. конференції праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – Т. 1. – С. 71-72.
Abstract Основними складовими грошово-кредитного механізму реалізації стратегії економічного розвитку країни виступають формування відповідних макроекономічних цілей, задач і важелів стимулювання економічної активності, а також розробка системи грошово-кредитних інструментів, узгодженої з загальнодержавними пріоритетами, враховуючи економічні, науково-технічні, організаційні, соціальні, психологічні та політичні чинники. Механізм грошово-кредитного регулювання національної економіки, на нашу думку, являє собою сукупність форм, інструментів і методів активізації економічної діяльності, враховуючи взаємовідносини та взаємодію між суб’єктами та об’єктами регулювання економічних процесів з метою забезпечення стабільного економічного розвитку країни. Фінальна стадія реалізації зазначеного механізму передбачає проведення оцінки ефективності використання грошово-кредитних інструментів у процесі впровадження загальнодержавної економічної стратегії.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
35
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
318
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
1
Germany Germany
37
Ukraine Ukraine
110

Files

File Size Format Downloads
Protsyk_Groshovo_kredytnyi_mehanizm.pdf 264,74 kB Adobe PDF 148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.