Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54491
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Економічне обгрунтування управління інформаційною безпекою підприємства
Authors Sotnyk, Iryna Mykolaivna  
Zavrazhnyi, Kostiantyn Yuriiovych
Keywords інформаційні технології
информационные технологии
information technology
інформаційна безпека
информационная безопасность
information security
підприємство
предприятие
enterprise
інтернет речей
интернет вещей
Internet of things
управління
управление
management
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54491
Publisher Університет імені Альфреда Нобеля
License
Citation Сотник, І.М. Економічне обгрунтування управління інформаційною безпекою підприємства [Текст] / І.М. Сотник, К.Ю. Завражний // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: тези доповідей (Дніпро, 23 березня 2017 р.). – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 191-193.
Abstract Обгрунтовано актуальність забезпечення інформаційної безпеки компаній в умовах сучасного вдосконалення технологій та інструментів захисту даних. Визначено критерії оцінки ефективності інвестування в інформаційну безпеку підприємства та цілі процесів управління нею.
Обоснована актуальность обеспечения информационной безопасности компаний в условиях современного совершенствования технологий и инструментов защиты данных. Определены критерии оценки эффективности инвестирования в информационную безопасность предприятия и цели процессов ее управления.
There is substantiated the relevance of companies’ information security provision in conditions of the modern technologies and data protection tools improving. The criteria for evaluating the effectiveness of investment in enterprise information security and goals of its management process are determined.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
France France
11750
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1959
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
616
United Kingdom United Kingdom
7834
United States United States
1310
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

France France
1
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Japan Japan
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1309
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
658
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Sotnyk_Zavrazhnyi_tezy.pdf 320,69 kB Adobe PDF 1992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.