Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54526
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Переналагоджуваний базуючий модуль
Authors Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Карпусь, В.Є.
Keywords переналагоджуваний базуючий модуль
обертання
конструкція черв'ячної передачі
переналаживаемый базирующий модуль
вращения
конструкция червячной передачи
Type Patent
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54526
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 113147 U Україна, МПК 2016.01) B23B 39/00, B23Q 3/06 (2006.01), B23C 9/00 Переналагоджувальний базуючий модуль / В.О. Іванов, І.М. Дегтярьов, В.Є. Карпусь (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u2016 08301; заявл. 27.07.2016; опубл. 10.01.2017, Бюл.№ 1.
Abstract Переналагоджуваний базуючий модуль містить основу, принаймні три зубчасті колеса з регульованими опорами, рівновіддалені від центральної осі, які посаджені на вали з можливістю одночасного обертання, та кришку з циліндричними отворами для зубчастих коліс. Крім цього, він додадтково оснащений черв'ячно-зубчастим колесом, розташованим на основі, з можливістю обертання навколо своєї осі за допомогою додатково введеного вала-черв'яка, встановленого на опорах, що входить у зачеплення із зовнішньою поверхнею черв'ячнозубчастого колеса, яке зубцями своєї внутрішньої поверхні контактує із зубчастими колесами, розташованими на поверхні основи, причому верхні торці зубчастих коліс та вал-чер'вяк оснащені додатковими кришками.
Appears in Collections: Патенти

Views

China China
1
France France
4
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
767
United Kingdom United Kingdom
3
United States United States
86
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
765
United States United States
7
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Ivanov_modul.pdf 209,81 kB Adobe PDF 783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.