Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54537
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості білків у паренхіматозно-стромальних волокнах протокової карциноми грудної залози для прогнозування пухлинних метастазів
Authors Лазарук, О.В.
ORCID
Keywords строма
stroma
метастази
метастазы
метастазы
прогнозування захворювання
прогнозирование заболевания
disease prediction
молочна залоза
молочная железа
mammary gland
карцинома
carcinoma
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54537
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Лазарук, О.В. Особливості білків у паренхіматозно-стромальних волокнах протокової карциноми грудної залози для прогнозування пухлинних метастазів [Текст] / О.В. Лазарук // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 193-194.
Abstract дослідженнях основну увагу приділяють пухлинним клітинам. Але в пухлині є не менш важлива частина строма, яка відіграє надважливу роль у розвитку пухлинного процесу, інвазивного росту, виникнення метастазів. Досліджені різні типи зв’язків між пухлиною та стромою. В сучасних дослідженнях доведено, що білковий склад стромальних структур змінюється при активації пухлинного процесу.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
74397
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
20468
United Kingdom United Kingdom
10371
United States United States
146065
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

France France
1
Germany Germany
956
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
40814
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
74397
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Lazaruk_osoblyvosti.pdf 1,09 MB Adobe PDF 116174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.