Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54744
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Патологоанатомічні зміни у тканинах підшлункової залози при криптоспоридіозі
Authors Похил, С.І.
Торяник, І.І.
Костиря, І.І.
Чигиринська, Н.А.
Keywords підшлункова залоза
поджелудочная железа
pancreas
криптоспоридіоз
криптоспоридиооз
cryptosporidiosis
патологоанатомічні зміни
патологоанатомические изменения
pathoanatomical changes
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54744
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Патологоанатомічні зміни у тканинах підшлункової залози при криптоспоридіозі [Текст] / С.І. Похил, І.І. Торяник, І.І. Костиря, Н.А. Чигиринська // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 202-203.
Abstract Актуальність. Криптоспоридіоз як самостійна хвороба майже невідомий своєю летелізацією. Однак за сприятливих умов виникнення мікст-інфекції наслідки цієї хвороби можуть видатися не завбаченими. У започаткованому дослідженні представлені результати патологоанатомічного аналізу тканин підшлункової залози дитини 1,5 місяців, померлої у наслідок мікс-інфекції, на тлі якої відбувався криптоспоридіоз.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
342
Ukraine Ukraine
106
United Kingdom United Kingdom
1365
United States United States
225
Unknown Country Unknown Country
5

Downloads

China China
223
France France
1
Germany Germany
2047
Ukraine Ukraine
94
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Pokhyl_Torjanyk.pdf 1,09 MB Adobe PDF 2371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.