Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54780
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості гемодинамічних порушень у геріатричного контингенту пацієнтів в залежності від наявності цукрового діабету
Authors Перешивайло, О.І.
Keywords артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes
люди похилого віку
люди преклонного возраста
elderly people
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54780
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Перешивайло, О.І. Особливості гемодинамічних порушень у геріатричного контингенту пацієнтів в залежності від наявності цукрового діабету [Текст] / О.І. Перешивайло; наук. кер. Ю.О. Атаман // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 258.
Abstract Відомо, що поєднаний перебіг артеріальної гіпертензії та цукрового діабету значно погіршує прогноз та якість життя пацієнтів, а лікування супроводжується чималими фінансовими витратами. З віком також зростає частота уражень периферичних артерій, особливо у хворих з порушеннями вуглеводного обміну. Вивчення особливостей гемодинамічних порушень у пацієнтів літнього віку дозволить відповісти на деякі проблемні питання патогенезу та діагностики порушень кровообігу. Метою дослідження було вивчення особливостей гемодинамічних порушень у пацієнтів похилого та старечого віку з огляду на наявність у пацієнтів цукрового діабету.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
70
United Kingdom United Kingdom
82
United States United States
328
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

China China
2
Germany Germany
162
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
64
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Pereshyvailo_osoblyvosti.pdf 743,69 kB Adobe PDF 236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.