Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54780
Title: Особливості гемодинамічних порушень у геріатричного контингенту пацієнтів в залежності від наявності цукрового діабету
Authors: Перешивайло, О.І.
Keywords: артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
arterial hypertension
цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes
люди похилого віку
люди преклонного возраста
elderly people
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Перешивайло, О.І. Особливості гемодинамічних порушень у геріатричного контингенту пацієнтів в залежності від наявності цукрового діабету [Текст] / О.І. Перешивайло; наук. кер. Ю.О. Атаман // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 258.
Abstract: Відомо, що поєднаний перебіг артеріальної гіпертензії та цукрового діабету значно погіршує прогноз та якість життя пацієнтів, а лікування супроводжується чималими фінансовими витратами. З віком також зростає частота уражень периферичних артерій, особливо у хворих з порушеннями вуглеводного обміну. Вивчення особливостей гемодинамічних порушень у пацієнтів літнього віку дозволить відповісти на деякі проблемні питання патогенезу та діагностики порушень кровообігу. Метою дослідження було вивчення особливостей гемодинамічних порушень у пацієнтів похилого та старечого віку з огляду на наявність у пацієнтів цукрового діабету.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54780
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other2
China1
Germany1
Ukraine2
Downloads
Other2
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pereshyvailo_osoblyvosti.pdf743.69 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.