Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54788
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Морфологічні та імуногістохімічні особливості тканини раку молочної залози за умов зміни її мікроелементного складу
Authors Lyndin, Mykola Serhiiovych  
Мірошніченко, М.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4385-3903
Keywords рак молочної залози
рак молочной железы
cancer of mammary gland
важкі метали
тяжелые металлы
heavy metals
мікроелементний склад
микроэлементный состав
trace element composition
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54788
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мірошніченко, М.В. Морфологічні та імуногістохімічні особливості тканини раку молочної залози за умов зміни її мікроелементного складу [Текст] / М.В. Мірошніченко, М.С. Линдін; наук. кер. А.М. Романюк // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 198-199.
Abstract Канцерогенний вплив іонів важких металів (ВМ) реалізується через механізми порушення структури ДНК за рахунок впливу на процеси транскрипції, реплікації та трансляції, а також через пригнічення системи антиоксидантного захисту. Деякі іони металів можуть порушувати функціонування клітин, імітувати дію естрогену, тим самим впливаючи на гормональний фон жінки. Здатність тканин до накопичення екзогенних речовин при підвищеній їх кількості у навколишньому середовищі наштовхує на вивчення можливості тканини молочної залози акумулювати ВМ та з’ясування механізмів їх канцерогенного впливу на перебіг пухлинного процесу.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Australia Australia
1
China China
22
France France
1
Germany Germany
1
Ireland Ireland
26599
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
8464
Ukraine Ukraine
1098017
United Kingdom United Kingdom
97931
United States United States
2001339
Unknown Country Unknown Country
194693

Downloads

Germany Germany
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1098018
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3427070
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Miroshnichenko_Lyndin.pdf 1,09 MB Adobe PDF 4525105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.