Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54847
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль метаболічних порушень у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки
Authors Гунько, Г.В.
Keywords печінка
печень
liver
неалкогольна жирова хвороба печінки
неалкогольная жировая болезнь печени
non-alcoholic fatty liver disease
метаболічні порушення
метаболические нарушения
metabolic disorders
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54847
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Гунько, Г.В. Роль метаболічних порушень у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки [Текст] / Г.В. Гунько; наук. кер. К.О. Ситник // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 228.
Abstract Актуальність. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є одним з провідних хронічних захворювань печінки з високими показниками летальності в розвинених країнах. Прогресування НАЖХП корелює з наявністю цукрового діабету 2-го типу, ожиріння і метаболічного синдрому. В даний час залишаються не до кінця вивченими питання відносно впливу адипонектину і його рецепторів на регуляцію ліпідного і вуглеводного обміну.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
18
France France
1
Germany Germany
606
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1513
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
270
United Kingdom United Kingdom
6049
United States United States
605
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
269
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Hunko_nealkoholna.pdf 743,17 kB Adobe PDF 281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.