Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54995
Title: Дослідження якості життя у хворих на тяжку ізольовану систолічну артеріальну гіпертензію
Authors: Рябоконь, О.А.
Keywords: артеріальна гіпертензія
артериальная гипертензия
hypertension
ізольована систолічна гіпертензія
изолированная систолическая гипертензия
isolated systolic hypertension
пацієнти похилого віку
пациенты пожилого возраста
elderly patients
якість життя
качество жизни
quality of life
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Рябоконь, О.А. Дослідження якості життя у хворих на тяжку ізольовану систолічну артеріальну гіпертензію [Текст] / О.А. Рябоконь; наук. кер. Ю.О. Атаман // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 264.
Abstract: Серед уражень серцево-судинної системи одне з чільних місць посідає синдром артеріальної гіпертензії, який у певного контингенту осіб носить ізольований систолічний характер. Це особливо стосується людей похилого та старечого віку, в яких, за даними деяких літературних джерел, ізольована систолічна артеріальна гіпертензія (ІСАГ) є найпоширенішою формою системного підвищення артеріального тиску. Залишаються невирішеними ряд питань, що стосуються значення ІСАГ у геріатричного контингенту пацієнтів, зокрема дискутабельним залишається питання погіршення у них якості життя. Метою дослідження було вивчення якості життя хворих з високим ступенем ІСАГ.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54995
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other4
China1
Germany1
Ukraine3
Downloads
Other2
China1
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Riabokon_doslidzhennia.pdf817.29 kBAdobe PDF5Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.