Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55322
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вікові особливості структурних змін нирок при експериментальному цукровому діабеті
Authors Hordiienko, Olena Volodymyrivna  
Мозгова, О.П.
Keywords нирки
почки
kidneys
цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes
вікові особливості
возрастные особенности
age features
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55322
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Мозгова, О.П. Вікові особливості структурних змін нирок при експериментальному цукровому діабеті [Текст] / О.П. Мозгова, О.В. Гордієнко // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 71.
Abstract Одним із проявів цукрового діабету є діабетична нефропатія. Але разом с тим вікові особливості цього процесу вивчені недостатньо. Нами вивченні структурні зміни в нирках при аллоксановому діабеті у 18 щурів двох вікових груп – статевозрілих та старечих. Тварини забивались на 12 добу після закінчення експерименту на фоні стійкої гіперглікемії. Контрольні тварини були тих самих вікових груп. Для отримання оглядових препаратів зрізи зафарбовувались гематоксилін-еозіном за загально прийнятою методикою.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Cuba Cuba
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
1697
Ireland Ireland
203423
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4713
United Kingdom United Kingdom
1130
United States United States
148787
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
4714
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
16818
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Mozghova_Ghordijenko.pdf 742,82 kB Adobe PDF 21537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.