Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55358
Title: Багатокритеріальна система класифікації ризиків
Other Titles: Multi-criteria system of risk classification
Authors: Мішин, О.Ю.
Keywords: ризик
вугільна просмисловість
класифікація ризиків
risk
Coal industry
risk classification
риск
угольная промышленность
классификация рисков
Issue Year: 2005
Publisher: Українська академія банківської справи Національного банку України
Citation: Мішин, О.Ю. Багатокритеріальна система класифікації ризиків [Текст] / О.Ю. Мішин // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Т.13. – С. 98-103
Abstract: Можливість прогнозування ймовірності виникнення ризиків у багатьох випадках визначається системою їх класифікації, котра виконує функції алгоритму, на основі яких розробляються й створюються управлінські системи, здійснюється підбір менеджерів, готових та здатних приймати рішення з мінімізації негативного впливу на об’єкт управління в умовах невизначеності та багатоваріантності розвитку. Ефективність організації управління бізнесом в цілому і ризиком зокрема багато в чому визначається класифікацією ризиків. У процесі своєї діяльності підприємці зустрічаються з різними видами ризиків, які відрізняються один від одного. Тенденція до ускладнення соціально-економічних процесів породжує появу нових видів ризику. Проблема створення та практичного застосування науково обгрунтованої багатокритеріальної класифікації економічних ризиків безумовно існувала і буде існувати. Особливу увагу слід приділити розв’язанню цієї проблеми на підприємствах вугільної галузі, оскільки там майже не вивчаються питання ризикології.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55358
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other16
Germany1
France1
Italy1
Ukraine1
Downloads
Other22
China1
Germany1
United Kingdom1
Russia5
Ukraine8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Mishyn_ryzyk.pdf316.31 kBAdobe PDF38Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.