Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55362
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної політики банку
Other Titles Assessment of impacts on the development and implementation of bank deposit policy
Authors Кожель, Н.О.
Keywords депозитна політика
банк
bank
deposit policy
депозитная политика
Type Article
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55362
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Кожель, Н.О. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної політики банку [Текст] / Н.О. Кожель // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Т.12. – C. 223-233
Abstract Однією з основних функцій банківської системи є раціональний розподіл фінансових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і населення та спрямування їх в кредитно-інвестиційний процес. Без достатньої ресурсної бази банки не можуть у належних обсягах здійснювати кредитування поточних потреб юридичних та фізичних осіб, реалізовувати потужні інвестиційні проекти. Необхідною умовою досягнення зазначених цілей є залучення значних ресурсів, зокрема, депозитних. Забезпечення банківської діяльності необхідними обсягами депозитних коштів є пріоритетним на сучасному етапі у структурі формування впливових факторів, що визначають стратегічні напрями розвитку як їхньої діяльності, так і економіки України загалом. У банківській сфері проблема формування оптимальних за обсягами і термінами депозитних ресурсів стоїть, як правило, на першому місці, що дає можливість стверджувати про критичний характер депозитних ресурсів та важливість депозитної політики. В цьому контексті розвиток механізму формування та реалізації депозитної політики банківських установ має теоретичне і практичне значення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Belarus Belarus
1
France France
1
Germany Germany
95
Netherlands Netherlands
12785
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
8477
United Kingdom United Kingdom
51137
United States United States
4177
Unknown Country Unknown Country
29

Downloads

China China
2
France France
6
Germany Germany
76710
Netherlands Netherlands
2
Poland Poland
76704
Russia Russia
7
Ukraine Ukraine
76748
United Kingdom United Kingdom
51138
United States United States
2089
Unknown Country Unknown Country
139

Files

File Size Format Downloads
Kozhel_bank.pdf 241,59 kB Adobe PDF 283545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.